Valsts meklēs savu advokātu

Nodokļi
2003. gada 26. augusts 10:38

Valsts intereses tiesvedības procesos turpmāk pārstāvēs konkursa kārtībā izvēlēts zvērinātu advokātu birojs. Šādu priekšlikumu atbalstīja Ministru kabineta komitejas sēdē. Atalgojums valsts advokātiem tiks noteikts pēc patērēto stundu daudzuma konkrētu jautājumu risināšanā. Tādējādi tika noraidīta alternatīva, kurā valsts intereses pārstāv valsts izveidots advokātu birojs. Lai arī otrajam variantam esot vairākas priekšrocības — lielāka valsts kontrole pār to, taču nepieciešams liels finansējums tā uzturēšanai, jo kvalificēta advokāta apmaksa ir krietni augstāka par noteikto ierēdņa maksimālā atalgojuma apmēru. Savukārt gadījumā ar konkursa kārtībā izvēlēto advokātu kantori tā juristi darbam tiktu piesaistīti un samaksu saņemtu tikai par padarīto. Turklāt beidzot tiktu noteikti konkrēti kritēriji, kuri izvirzāmi zvērinātu advokātu birojam, kurš pārstāv valsts intereses, to meklēšanu nevajadzēs veikt katrai nākamajai lietai no jauna. Valsts intereses pārstāvoša zvērinātu advokātu biroja atlases procesu veiktu starpinstitucionāla komisija, kuras sastāvu apstiprinātu Ministru kabinets. Komisija veiktu konkursa izsludināšanu, atbilstošākā advokātu biroja atlasi, kuru vēlāk apstiprinās Ministru kabinets. Komisija noteiktu vienu zvērinātu advokātu biroju, kurš saņem visas lietas kā pirmais, un gadījumos, ja viņš atsakās (interešu konflikts, nepietiekama specializācija, noslogotība u.c.), tiek atlasīts un piesaistīts cits zvērinātu advokātu birojs. Pēc Tieslietu ministra Aivara Aksenoka teiktā, pašlaik ir daudz neatrisinātu jautājumu, kuri saistīti ar valsts interešu pārstāvību dažādos saimnieciska rakstura vietējos un ārvalstu tiesvedības procesos un nav definēti kritēriji, kuri atlases procesā būtu izvirzāmi tiem advokātu birojiem, kas veiks valsts interešu pārstāvību, kā arī bieži vien to atlase jāveic ļoti īsā laika periodā. Tādējādi rodas situācija, ka šo advokātu biroju izvēle notiek katrai konkrētajai lietai. Tāpat līdz šim apmaksa advokātiem tikusi veikta no dažādiem avotiem. Tā kā nav iespējams ne prognozēt tiesvedību skaitu, kuras vērstas pret Latvijas valsti, ne arī to prasījumu apjomus, tad arī paredzēts, ka finansējuma avots šiem mērķiem būs Finanšu ministrijas pārziņā esošie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Pēc Tieslietu ministrijas aplēsēm, 2004. gadā būtu nepieciešami apmēram 202 000 Ls.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra