Iespējams, no 2006. gada 1. janvāra uzņēmumiem būs tiesības piecus gadus pielietot paaugstinātu pamatlīdzekļu nolietojuma norakstīšanas koeficientu, kura apmērs būs 1.5. Valdība, otrdien skatot Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu, nolēma, ka Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju līdz nākamā gada 1. augustam jāiesniedz valdībā attiecīgi grozījumi likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli». Šie grozījumi arī paredzēs svītrot atsevišķus patlaban spēkā esošus uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likuma pantus, kas patlaban paredz UIN patlaban mazefektīvas atlaides uzņēmumiem, kas kā darba spēku izmanto notiesātos un 40 % UIN atlaidi uzņēmumiem, kas triju gadu laikā iegulda vismaz 10 milj. Ls Ministru kabineta apstiprinātos atbalstāmo investīciju projektos.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra