Varēs noteikt kvalitātes prasības

Nodokļi
2004. gada 11. augusts 10:19

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) būs atvasināta publiska persona, kas atrodas ekonomikas ministra pārraudzībā, un SPRK būs tiesības noteikt kvalitātes prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai. To paredz likuma «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» grozījumi, kurus otrdien akceptēja Ministru kabinets. SPRK plānots piešķirt tiesības apturēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegto licenci, ja ir pamatotas aizdomas, ka šis pakalpojumu sniedzējs neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus vai normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā. Likumā arī plānots noteikt, ka pieteikuma iesniegšana tiesā par administratīvā akta, ar kuru apstiprināts tarifs, atcelšanu, atzīšanu par spēkā neesošu vai spēku zaudējušu neaptur SPRK izdota administratīvā akta darbību. Minētie grozījumi stāsies spēkā pēc to pieņemšanas Saeimā, taču drīzumā valdība varētu skatīt arī koncepciju, kas paredzētu SPRK pārveidošanu par neatkarīgu iestādi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra