Kurzemes apgabaltiesā SIA Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa iesniegusi prasību pret Nīcas pagasta padomi par zaudējumu piedziņu Ls 68 680 apmērā, Db informēja Kurzemes apgabaltiesā. Nīcas pagasta padome 1998. gada rudenī no SIA AveLat aizņēmusies Ls 8000, bet saskaņā ar noslēgto līgumu līgumsods šajā laikā ir sasniedzis Ls 60 680. SIA Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa ir saistību pārņēmēja no iepriekšējā pagasta kreditētāja. Lietas izskatīšana pagaidām atstāta bez tālākas virzības. Prasības pieteicējam līdz 26. martam ir jānovērš trūkumi prasības pieteikumā, un tad atkārtoti tiks lemts jautājums par lietas tālāku virzību.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra