Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) Latgales reģionālā iestādes (LRI) administrētie nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 2002. gadā valsts budžetā iekasēti 52 229 920 Ls apmērā, kas ir par 6 218 580 Ls (13, 5 %) vairāk nekā 2001. gadā un par 2 430 790 Ls (4, 9 %) vairāk nekā plānots. 2002. gadā VID LRI nodokļu administrēšanas galvenās prioritātes bija nodokļu kontroles darba plānošanas un organizācijas pilnveidošana, pamatojoties uz riska novērtēšanas analīzi kontroles objektu atlasē; darbs ar nodokļu maksātājiem, veicot nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu brīvprātīgu nomaksas principu ievērošanu — saņemti 98 % no iesniedzamajiem pārskatiem un deklarācijām. Pērn VID LRI veiktas 3 726 tematiskās pārbaudes par 16 pārbaužu tēmām, no kurām 56 % gadījumu konstatēti pārkāpumi (raksturīgākie — preču uzskaites un preču pavadzīmju aprites kārtības neievērošana, uzņēmumu nereģistrēšana, pārkāpumi, kas saistīti ar kases aprātu lietošanu). 2002. gadā VID LRI veikti 314 auditi, kuru rezultātā papildus budžetā aprēķināti nodokļi par summu 3 691 710 Ls. Pērn VID LRI veikusi 29 049 piedziņas darbības, kuru rezultātā reāli piedzenamo parādu īpatsvars samazinājies no 75 % uz 01. 01. 2002. līdz 21, 9 % uz 01. 01. 2002. un gada laikā piedzīti 15 940 600 Ls. Īstenojot LR muitas Austrumu robežas aizsardzību, 2002. gadā kopumā aizturētas preces 28 581 700 Ls vērtībā, bet konfiscēto preču summa sastāda 12 364 620 Ls. VID LRI šobrīd nodokļu administrēšanu veic Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes rajonos. Kopumā uz šodienu ir reģistrēti vairāk nekā 11 000 nodokļu maksātāji — juridiskas personas.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra