Vienojas nodokli necelt

Nodokļi
2004. gada 23. marts 16:52

Iecerētā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām paaugstināšana no 0.09 % līdz 0.1 % ar 2005. gadu nenotiks. Tā tika nolemts Ministru kabineta komitejas sēdē. «Šāds lēmums, ka Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām paliks līdzšinējā apmērā tika panākts Latvijas Darba devēju konfederācijas un Labklājības ministrijas apspriedē,» skaidro Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietnieks Edgars Korčagins. Viņš atzina, ka tiks meklētas iespējas kā līdzsvarot budžetu, jo ir atklātas vairākas nepilnības gan normatīvajos aktos, gan procedūrās, kā tiek maksāts par nelaimes gadījumiem darbā, kā tiek sniegti pakalpojumi utt., tāpat kā maksā gadījumos, kad vainīgs ir darba dēvējs vai pats darba ņēmējs. Jāatgādina, ka Db jau rakstīja, ka Labklājības ministrija vēlējās likmi paaugstināt, jo darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi pieaug straujāk nekā ieņēmumi. Izmaksas, pēc Labklājības ministrijas datiem, pieaugušas tādēļ, ka arodsaslimšanas gadījumu skaits pēdējo četru gadu laikā pieaudzis 2,5 reizes un darbspēju zaudējumu atlīdzības saņēmēju skaits palielinājies apmēram četras reizes. Šāds apdrošināšanas atlīdzību saņēmēju skaita palielinājums galvenokārt esot saistīts ar strauju arodslimnieku skaita pieaugumu, nevis ar nelaimes gadījumu darbā skaita palielināšanos (2003. gadā konstatēto arodsaslimšanas gadījumu skaits salīdzinājumā ar 2000.gadu pieaudzis 2.5 reizes).Bet šo priekšlikumu nodokļa paaugstināšanai neatbalstīja Latvijas Darba devēju konfederācija, jo uzskata, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām var palielināt, vienīgi attiecīgi samazinot citu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra