Publisko a/s akcionāriem, kas akcionāru sapulcē, kurā tiks lemts par 2003. gada pārskata apstiprināšanu, balsos pret akciju iekļaušanu regulētā tirgū, būs jāizsaka obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums. FKTK Regulējošo prasību daļas juriskonsulte Kristīne Drēviņa Db norādīja, ka akcijas atpirkšanas cena tiks noteikta, pamatojoties uz akcijas vidējo svērto cenu pēdējā gada laikā vai dalot mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu. Veicot obligāto akciju atpirkšanu, akcijas būs jāatpērk par augstāko cenu, piemēram, ja akcijas vidējā svērtā cena pēdējā gada laikā bijusi augstāka nekā tā ir, dalot sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu, tad akcijas būs jāatpērk par vidējo svērto cenu pēdējā gada laikā, skaidroja K. Drēviņa.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra