Saeima konceptuāli atbalstījusi jaunu Apsardzes darbības likuma projektu, kas paredz vairākas izmaiņas apsardzes komersantu darbībā.

Likumprojektā noteiktas izmaiņas attiecībā uz pārrobežu skaidras naudas pārvadājumiem, apsardzes pakalpojumu kategorijām, darbinieku formas tērpiem, darba līgumiem, sertifikātiem, veselības pārbaudēm,  apsardzes darbinieku apmācību.

Likumprojektā paredzētas izmaiņas apsardzes pakalpojumu kategorijās – tiek izdalīti četri pakalpojumu veidi – apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana, fiziskā apsardze, tehniskā apsardze un inkasācijas apsardze. Šāds dalījums nepieciešams, lai noteiktu atbilstošas prasības attiecīgajā kategorijā ietilpstošajam pakalpojumu sniedzējam. Piemēram, inkasācijas pakalpojumu sniedzējam tiks noteiktas minimālās drošības prasības, nodrošināt darbiniekus ar atbilstošu ekipējumu, sakaru līdzekļiem un transportu, kā arī uzlikts pienākums inkasācijas apsardzes laikā apsardzes vadības centram nepārtraukti sekot inkasācijas apsardzes transportlīdzekļa atrašanās vietai un uzturēt sakarus ar inkasācijas apsardzes grupu.  Gadījumā, ja inkasācijas apsardzi veic viens darbinieks, mašīnu paredzēts aprīkot ar intelektisko banknošu neitralizācijas sistēmu. Likumprojektā grozījumus par inkasācijas apsardzes darbības likumu nosaka Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes regula par eiro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autopārvadājumiem starp eirozonas dalībvalstīm, kuras prasību izpildei paredzēts pārejas periods līdz 2014. gada 1. janvārim.

Pretendenti uz skaidras naudas pārrobežu pārvadājumu atļaujām būs šobrīd jau licencētie apsardzes komersanti, jo regula paredz, ka pakalpojuma sniedzējam ir  vismaz 24 mēnešu pieredze skaidras naudas pārvadājumu jomā. Par licences iegūšanu būs jāmaksā valsts nodeva. Otrās kategorijas licences būs jāatjauno līdz 2015. gada 1. janvārim. lai neradītu lielus papildus izdevumus, par to atjaunošanu būs jāmaksā tikai kā par atkārtotas licences saņemšanu, kas šobrīd ir 10 lati.

Par atbildīgo institūciju noteikta Valsts policija, kas šobrīd izsniedz arī speciālās licences apsardzes darbības veikšanai.

DB jau rakstīts, ka jaunievedums likumprojektā paredzēts attiecībā uz formas tērpiem – lai nemaldinātu apsardzes pakalpojuma ņēmējus, kontrolējošās institūcijas un sabiedrību, likumprojektā noteikts, ka apsardzes darbinieku formas tērpiem jābūt atšķirīgiem un tādiem, pēc kuriem var noteikt darbinieka piederību darba devējam.

Likumprojektā paredzētas stingrākas prasības arī darbinieku apmācībai – apsardzes darbiniekiem, kuri nav ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību par drošības speciālista kvalifikāciju, būs jāiziet kursi un jākārto kvalifikācijas pārbaudījums.

Jau ziņots, ka līdz 2013. gada janvārim valstī kopā ir 505 licencēti apsardzes komersanti, no kuriem 376 veic objektu apsardzi, 129 nodarbojas ar apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu, 6 komersanti sniedz skaidras naudas pārvadājumu apsardzes (inkasācijas) pakalpojumus, reģistrēti 104 iekšējie drošības dienesti un vairāk kā 14 tūkst. personām izsniegti apsardzes sertifikāti.

Likumprojektu vēl divos lasījumos skatīs Saeima.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra