Lai cīnītos ar shēmošanu, VID veidos melno sarakstu ar fiktīvo uzņēmumu amatpersonām, kas nereti mēdz būt bezpajumtnieki

Arvien biežāk Valsts ieņēmumu dienests (VID) saņem iesniegumus no personām, kas atzīst, ka atbalstījušas fiktīvu uzņēmumu reģistrēšanu. Visbiežāk šīs personas, kuras par noteiktu atlīdzību piekritušas iesaistīties komercdarbībā, lūdzot sociālo palīdzību, konstatē, ka ir iesaistītas fiktīvos uzņēmumos, līdz ar to pabalsts viņiem nepienākas. Toties vēlāk šīs personas ir gatavas atzīt pārkāpumu, lai gūtu iespēju pretendēt uz valsts un pašvaldību pabalstiem.

Šobrīd VID paskaidrojumu reģistrā ir iekļauta informācija par 1635 uzņēmumiem, saistībā ar fiktīvo uzņēmējdarbību. Ar šiem uzņēmumiem 2012. gada desmit mēnešos darījumus 45,5 milj. latu apmērā ir deklarējuši 575 nodokļu maksātāji, tādejādi radot vismaz 11,3 milj. latu zaudējumus valsts budžetam (t.i. pievienotās vērtības nodoklis, kas vai nu nav samaksāts vai arī ir palielināta no budžeta atmaksājamā summa).

Par riska personām gan uzskatāmi ne tikai bezpajumtnieki, bet arī personas, kuras pašas atzīst, ka nav brīvprātīgi kļuvušas par valdes locekļiem, ka viņu dati ir izmantoti negodprātīgi, bez viņu piekrišanas, izņemot gadījumus, ja persona ir paziņojusi par savu datu nelikumīgu izmantošanu, kā arī, ja personas dokumenti tikuši nozaudēti vai nozagti. Sarakstā tiks iekļautas arī personas, kuru dzīvesvietas adrese atbilst riska adresēm (nav deklarētas dzīvesvietas adrese, dzīvesvieta deklarēta patversmē vai cietumā), arī gadījumos, ja VID ir konstatējis, ka ne nodokļu maksātāja juridiskajā adresē, ne reģistrētās struktūrvienības, ja tāda ir, adresē saimniecisko darbību veikt nav iespējams.

Šobrīd arī 7955 uzņēmumiem piešķirts fiktīva uzņēmuma statuss, 7898 uzņēmumi izslēgti no PVN maksātāju saraksta, savukārt 5224 uzņēmumiem apturēta saimnieciskā darbība, informēja VID Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas vadītāja Edīte Silova.

Tāpat arī sarakstā tiks iekļautas personas, kurām ir nokavēti nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 7 tūkst. eiro, kā arī persona, kura ir vai ir bijusi vienīgā amatpersona komercsabiedrībā un tās amata pienākumu pildīšanas laikā komercsabiedrībai izveidojušies nokavēti nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 15 tūkst. eiro un komercsabiedrība nav iesniegusi maksātnespējas pieteikumu.

Riska personu reģistra uzturēšana un attiecīgās informācijas nodošana Uzņēmumu reģistram būs VID pārziņā, un tiesības pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrības darbību izbeigšanu un iekļaušanu riska personu sarakstā būs VID ģenerāldirektoram, viņa vietniekiem un pilnvarotajiem struktūrvienību vadītājiem un vietniekiem, paredz valdībā apstiprinātie grozījumi likumā par Valsts ieņēmumu dienestu.

Likumprojektus vēl skatīs Saeima. 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra