Tiesu administrācija izveidojusi jaunu tiesu portāla tiesas.lv vidi, kas portāla apmeklētājiem būtiski uzlabošot informācijas pieejamību un atvieglošot saziņu ar tiesām.

Portāls izstrādāts Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta Tiesu modernizācija Latvijā ietvaros, lai nodrošinātu elektronisko pakalpojumu sniegšanu, uzlabotu tiesu pakalpojumu pieejamību un vides lietojamību, kā arī nodrošinātu informācijas pieejamību par Latvijas tiesu sistēmu.

«Portāla pārveide ir ilgtermiņa ieguldījums, ar ko speram vienu soli tuvāk tiesas lietu elektronizācijai. Paredzēts, ka Tiesu informatīvā sistēma fiksēs un nodrošinās informācijas ievadi tiesvedības pamatprocesa laikā, savukārt datu izplatīšanas sistēma – portāls tiesas.lv -, padarīs šos datus pieejamus gan advokātiem, lietas dalībniekiem un iesaistītajām institūcijām, gan arī plašākai sabiedrībai,» skaidro Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

Dokumentu iesniegšanas risinājums portālā tiesas.lv paredz noteiktu elektronisko veidlapu (iesniegumu, sūdzību, pieteikumu u.c.) pieejamību visiem portāla apmeklētājiem, nodrošinot iespēju tās lejupielādēt, aizpildīt, izdrukāt un iesniegt tiesā personīgi vai nosūtot pa pastu. Nākotnē plānots attīstīt sistēmu tā, lai autentificētiem lietotājiem nodrošinātu veidlapu elektronisku iesniegšanu tiesā.

Savukārt ar nodevu kalkulatora palīdzību ikvienam iespējams aprēķināt valsts nodevas apmēru un citus ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus.

Būtisks uzlabojums ir tiesas nolēmumu apskates risinājums, kas nodrošinās tiesu nolēmumu pieejamību visiem portāla lietotājiem, tos atlasot pēc dažādiem kritērijiem: lietas numura, tiesu iestādes, lietas veida u.c. Šobrīd portālā ir pieejami anonimizēti administratīvo lietu spriedumi, savukārt pēc 2013.gada 1.septembra, atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām, tiks anonimizēti arī spriedumi civillietās, krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās, kā arī citi nolēmumi sabiedrību interesējošās lietās. Autorizēti lietotāji varēs piekļūt pilnai (neanonimizētai) nolēmuma teksta versijai, lietās, kurās tie reģistrēti kā lietas dalībnieki, ievērojot viņu reģistrēto procesuālo statusu lietā, savukārt pārējiem lietotājiem nolēmumi būs pieejami ar aizklātiem personas datiem (anonimizēti).
Viens no nozīmīgākajiem tiesu darbības efektivitātes uzlabojumiem, ir advokātu kalendāra izveide. Kalendārs nodrošina informācijas apmaiņu starp zvērinātiem advokātiem un Tiesu informācijas sistēmu, t.sk., tiesnešiem. Advokāti automatizēti saņem informāciju par nozīmētajām tiesas sēdēm un var reģistrēt informāciju par savu aizņemtību ārpus tiesas, tādējādi palīdzot tiesas procesu darba organizēšanai.

Portālā ir izveidota tiesu darba statistikas vizualizācija -  tā ir iespēja iepazīties ar aktuālo informāciju ikkatrā tiesā un valstī kopumā - uzzināt saņemto lietu skaitu, pabeigto lietu skaitu, apskatīties statistiku par pārsūdzētiem tiesas spriedumiem, kā arī uzzināt, piemēram, cik krimināllietas ir ierosinātas par zādzību, cik par narkotisko un psihotropo vielu glabāšanu konkrētajā tiesā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra