Visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem - līdz 2014. gada 1. februārim būs jādeklarē Valsts ieņēmumu dienestā (VID) tie darījumi, kas 2013.gadā veikti ar fiziskām personām vairāk kā 2000 latu apmērā skaidrā naudā.

Kā norāda VID, tādēļ turpmāk gadījumos, kad fiziska persona norēķināsies par darījumu skaidrā naudā vairāk nekā 2000 latu apmērā, preces pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam būs jāidentificē darījuma partneris – fiziskā persona, pamatojoties uz personas pasi vai personas apliecību.

2013.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā par «Par nodokļiem un nodevām», kas nosaka, ka nodokļu maksātāji, kas veic saimniecisko darbību, saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 «Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi» noteikto līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim deklarē visus iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 2 000 latu.

Tas nozīmē, ka visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem - ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.februārim būs jādeklarē VID visus 2013.gadā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniegs 2000 latu.

Taču, lai 2014.gadā šādu deklarāciju varētu iesniegt, jau sākot ar 2013.gada 1.janvāri preču pārdevējam un pakalpojumu sniedzējam ir jāidentificē ikviens darījuma partneris – fiziska persona, ja tā norēķinās par pirkumu skaidrā naudā virs 2000 latu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja fiziska persona par pirkumu vai pakalpojumu norēķinās skaidrā naudā virs 2000 latu, preču pārdevējam un pakalpojumu sniedzējam ir pienākums identificēt fizisko personu pēc personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības.

VID vērš uzmanību, ka fiziskai personai, veicot norēķinu par darījumu skaidrā naudā virs 2000 latu, pase vai persona apliecība ir jāuzrāda, taču preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs to nedrīkst kopēt, jo tādējādi tiktu pārkāpts nosacījums par datu ieguves minimālo apmēru un apjomu.

VID iesaka saimnieciskās darbības veicējiem, kam līdz 2014.gada 1.februarim būs jādeklarē VID tie darījumi, kas 2013.gadā veikti ar fiziskām personām skaidrā naudā vairāk kā 2000 latu apmērā, pamatojoties uz personas apliecinošo dokumentu fiziskās personas datus ierakstīt reģistrā, piemēram, fizisko personu uzskaites reģistrā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra