Tiesneši tomēr nevarēs kļūt par politisko partiju biedriem un tajās darboties.

Satversmes tiesa atzinusi par Satversmei atbilstošu apstrīdēto normu, kas liedza tiesnešiem darboties politiskajās partijās. Tas nozīmē, ka arī turpmāk tiesneši nevarēs darboties politiskajās partijās un būt to biedri. Ar konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā bija vērsies Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Jānis Neimanis, kurš amatā tika apstiprināts 2007.gadā. Viņš norādīja – laika gaitā sapratis, ka ir svarīgi, lai viņa politiskie uzskati par norisēm sabiedrībā tiktu atbilstoši izpausti un pārstāvēti. Tādēļ viņš vēlētos darboties politiskajā partijā. Savukārt apstrīdētā norma ierobežojot viņa tiesības pievienoties politiskajai partijai.

Savukārt Saeima nepiekrita šim apgalvojumam un uzskatīja, ka lieta ir izbeidzama, jo J. Neimanis neesot norādījis brīdi, kurā viņam radies pamattiesību aizskārums, kā arī neesot iesniedzis pierādījumus, kas liecinātu par šāda aizskāruma esamību, kā arī apstrīdētā norma nodrošinot tiesneša neatkarību.

Satversmes savā lēmumā arī atzīmēja – apstrīdētā norma paredz, ka tiesneši nav pakļauti politiskās partijas disciplīnai un viņiem nav jāievēro partijas programma. Tas nozīmē – ja tiesnešiem būtu ļauts darboties politiskajās partijās, viņiem tas būtu jādara, un tādējādi varētu tikt iedragāta sabiedrības uzticība tiesu varai. Varētu rasties iespaids, ka tiesnesis pārstāv kādu politisko partiju, vai izteic tās viedokli.

Visu rakstu lasiet laikrakstā Dienas bizness.

Laikraksta abonentiem elektroniskā versija DB arhīvā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra