Lai mazinātu korupcijas riskus un veicinātu profesionālāku valsts pārvaldi, valsts iestāžu augstākā līmeņa vadītāju atlase un darba vērtējums turpmāk būs Valsts kancelejas uzdevums.

Ar mērķi nodrošināt politisko neitralitāti un padarīt valsts pārvaldes darbu atklātāku un profesionālāku, kā arī mazināt korupcijas riskus, valdība šodien pieņēma grozījumus Valsts civildienesta likumā. Grozījumi paredz paplašināt Valsts kancelejas (VK) kompetenci – nodrošināt valsts tiešās pārvaldes iestādes vadītāju atlasi.

VK uzdevumos būs nodrošināt atlases kārtības un kritēriju izstrādi, izsludināt konkursu, izvērtēt pieteikumus, veikt kompetenču vērtēšanu, kā arī ieteikt piemērotākos pretendentus vērtēšanas komisijai. Iestāžu vadītāju vērtējumā liela uzmanība tiks vērsta uz vadītāja darba rezultātu. Likumprojekts paredz, ka ierēdņa darbību un tās rezultātus ik gadu novērtēs tiešais vadītājs vai iestādes vadītāja izveidota vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisijā, kuru izveidos attiecīgais ministrs, VK pārstāvis vērtēs pretendenta profesionālās prasmes, taču par pretendenta apstiprināšanu amatā arī turpmāk lems Ministru kabinets (MK) un amatā iecels ministrs.

VK direktore Elita Dreimane uzsver, ka cilvēkresursi ir noteicošais faktors, lai valsts pārvaldē tiktu īstenotas pēc iespējas efektīvākas pārmaiņas, ilgtermiņā attīstot profesionālu un efektīvu pārvaldības modeli. «Līdzšinējā praksē augsta ranga vadītāju «virzīšanā» politiskajai ietekmei un personīgiem kontaktiem nereti bijis daudz lielāks svars nekā profesionalitātei un pieredzei. Šāda sistēma ir jāizskauž, jo tieši no vadītāja kompetences, pieredzes un stratēģiskā redzējuma ir atkarīgs visas iestādes darbs un rezultāti,» paziņojumā medijiem norādījusi E. Dreimane. Viņa arī uzsver, ka šobrīd situācija vērtējama kā kritiska - turpinās tendence aizplūst augsta ranga ekspertiem.

Šobrīd valsts iestāžu vadītāju atlase ir katras iestādes kompetencē un ar VK saskaņoti tiek tikai ierēdņa amata pārbaudes kritēriji. Saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem 2012. gadā Valsts civildienesta ierēdņu amatu pretendenti un ierēdņi bija 11 602. Valsts iestāžu augstākā līmeņa vadītāji ir, piemēram, valsts sekretāri, departamentu direktori u.c.

Centralizētu un atklātības standartiem atbilstošu atlases procesu paredzēts nodrošināt sadarbībā ar personāla atlases speciālistiem un profesionālām atlases kompānijām, lai nodrošinātu izmaksu efektivitāti un specifiskās vajadzības, piemēram, profesionālo zināšanu pārbaudi. Tomēr personāla atlases pakalpojums tiks veikts centralizēti valsts pārvaldē, nevis nodots privātajam sektoram.

Grozījumi Valsts civildienesta likumā ir pirmais vidēja termiņa plānošanas dokuments šajā jomā Latvijā. Vienotus atlases kritērijus paredzēts noteikt no 2014. gada, bet centralizēta vadītāju atlase tiks uzsākta no 2015. gada 1. septembra.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra