8 lati par prakses vietu studentiem

Ražošana
2006. gada 28. aprīlis 12:26

Lai sniegtu atbalstu augstskolām un profesionālajām izglītības iestādēm studentu nodrošināšanā ar programmas prasībām atbilstošām prakses vietām un ieinteresētu darba devējus veidot šādas prakses vietas, par katru praktikantu dienā saimniecība var saņemt 8 latus, ja tā ir ieguvusi prakses saimniecības statusu, klāsta Dagnija Muceniece., Zemkopības ministrijas preses sekretāre. Sertificētās saimniecībās praksi var iziet laukkopības, lopkopības, dārzkopības, stādu audzēšanas, mežsaimniecības, bioloģiskās lauksaimniecības, lauku tūrisma, zivsaimniecības, veterinārmedicīnas un lauksaimniecības mehanizācijas jomās. Šogad šim mērķim atvēlēti 180 000 latu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra