Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprināja kapitāla atdeves likmi elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu sagatavošanai 5% apmērā, informē SPRK.

Apstiprinātā kapitāla atdeves likme ir piemērojama tiem tarifu projektiem, kuru spēkā stāšanās datums plānots nākamajā gadā. Likme neattiecas uz apstiprinātajiem un spēkā esošajiem pakalpojumu tarifiem un šī lēmuma pieņemšana nerada sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pienākumu iesniegt jaunu tarifu projektu. Tāpat kā līdz šim, Regulators vērtēs pārvades sistēmas operatora un sadales sistēmas operatoru darbības rezultātus un nepieciešamības gadījumā var ierosināt tarifu pārskatīšanu, ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, tai skaitā rentabilitāte.

Apstiprinātā kapitāla atdeves likme attiecas uz elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru – AS Augstsprieguma tīkls, un licencētiem sadales sistēmas operatoriem.

Atbilstoši elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikās noteiktajam kapitāla atdeves likme ir Regulatora noteikta vidējā svērtā likme no pašu kapitālam noteiktās atdeves likmes un aizņemtajam kapitālam noteiktās atdeves likmes. Saskaņā ar aktuālajiem rādītājiem, kas izmantojami likmes aprēķinam, un tarifu aprēķināšanas metodikās noteikto aprēķinu formulu pašu kapitāla atdeves likme elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmu pakalpojumu sniedzējiem ir 7,3% un aizņemtā kapitāla atdeves likme ir 3,29%.

Attiecīgi aprēķinātā vidējā svērtā kapitāla atdeves likme ir 5%.

Regulatora ieskatā noteiktā kapitāla atdeves likme ir atbilstoša situācijai finanšu tirgos un adekvāti novērtē finansējuma piesaistes riskus, tādējādi nodrošinot iespēju elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas operatoriem un īpašniekiem finansēt aizņēmumus, ieguldīt elektroenerģijas sadales sistēmas atjaunošanā un attīstībā, kā arī gūt samērīgu peļņu, vienlaikus nodrošinot lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotiem tarifiem.

Līdz šim tarifu aprēķināšanas metodikās ietvertā kapitāla atdeves likmes noteikšanas pieeja paredzēja noteikt kapitāla atdeves likmi individuāli katram komersantam, taču šī gada novembrī SPRK veica grozījumus elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikās, mainot līdzšinējo kartību.

Turpmāk SPRK reizi gadā apstiprinās kapitāla atdeves likmi, kuru elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas operators piemēros, sagatavojot tarifu aprēķinu.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra