Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa ir apstiprinājusi AS VEF Radiotehnika RRR Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu 2015.gada 11.jūnijā redakcijā, liecina uzņēmuma paziņojums Nasdaq Riga.

Komercsabiedrība plāno saņemt papildus ienākumus atsavinot administratīvo ēku ar tai piegulušo zemesgabalu. Šā gada 30. aprīlī tika parakstīts līgums par darījuma struktūru, kurš paredz, ka pirkuma līgums ar potenciālo pircēju SIA Pārupes būmaņi par augstākminētā īpašuma pārdošanu tiks parakstīts sešdesmit darba dienu laikā. Plānotie tīrie ieņēmumi no augstākminētā īpašuma pārdošanas tiek lēsti 945 tūkstošu eiro apmērā un to saņemšana paredzēta ne vēlāk kā plāna 9. mēnesī.

Papildus komercsabiedrība plāno atsavināt vel divus tai piederošos zemesgabalus. Viens no tiem ir zemesgabals pēc Kurzemes pr. B/N. Patlaban zemesgabals tiek iznomāts par 355,72 eiro mēnesī, bet tas atrodas atsevišķi no visiem pārējiem komercsabiedrības nekustamajiem īpašumiem un to nav plānots aktīvi izmantots komercsabiedrības saimnieciskajā darbībā.

Ņemot vēra augstāk minēto, kā arī sabiedrības esošo finansiālo situāciju, valde uzskata par lietderīgu zemesgabala atsavināšanu par 64 tūkstošiem eiro, kas atbilst Ober Haus Real Estate Latvia veiktajam īpašuma novērtējumam. Darījums ar nekustamo īpašumu tika pabeigts TAP plāna 6. mēneša sākumā un no pārdošanas saņemtiem līdzekļiem tika par 40 tūkstošiem eiro segti nodrošinātā kreditora, SEB bankas, prasījumi, atlikušos līdzekļi novirzot sagatavošanas darbiem attiecībā uz plānoto akustisko sistēmu un profesionālo akustisko korpusu ražošanas palaišanu pašu spēkiem.

Zemesgabala daļa ar kopējo platību 3500 kv.m., no zemes gabala pēc adreses Kurzemes pr. 3D netiek izmantots komercsabiedrības saimnieciskā darbībā, kā arī netiek plānota tā izmantošana nākotnē. Zemesgabalu tiek plānots pārdot līdz procesa 12. mēnesim par 67 tūkstošiem eiro, kas atbilst Ober Haus Real Estate Latvia veiktajam īpašuma novērtējumam. No zemesgabala pārdošanas saņemtos līdzekļus tiek plānots pilnībā novirzīt daļējai nodrošinātā kreditora, SEB bankas, prasījumu dzēšanai, skaidro uzņēmums.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra