Rudenī plānots uzsākt atbalsta sniegšanu uzņēmējiem jaunu produktu ieviešanai ražošanā un jaunu eksporta tirgu apgūšanai, kā arī nodarbināto apmācībām, informē Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāve Evita Urpena.

EM  izstrādājusi un šā gada 30. aprīlī saskaņošanai nodevusi trīs jaunā ES fondu plānošanas perioda 2014. - 2020. gadam programmas uzņēmējiem, kuru ietvaros komersantiem būs pieejams atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā un ārējo tirgu apgūšanai, kā arī nodarbināto apmācībām. Plānots, ka atbalsts uzņēmējiem šo jauno programmu ietvaros būs pieejams šā gada rudenī.

Atbalsta pasākuma Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā ietvaros uzņēmējiem tiks sniegts atbalsts jaunu ražošanas iekārtu iegādei, lai paaugstinātu komersantu produktivitāti.

Plānots, ka atbalsts tiks sniegts 35 % apmērā no kopējām iekārtu iegādes izmaksām. Maksimālais atbalsts vienam komersantam – 2 miljoni EUR. Projekta kopējās izmaksas nevar būt mazākas par 50 000 EUR. Plānots, ka atbalsts būs pieejams 30 – 70 komersantiem.

Atbalsta nosacījumi paredz, ka uzņēmējam pēc projekta realizācijas jāeksportē vismaz 50 % no saražotās produkcijas, kā arī jārada vismaz viena jauna darba vieta par katriem saņemtajiem 200 000 EUR atbalsta.

Vienlaikus svarīgi norādīt, ka pēc projekta īstenošanas komersantiem pētniecības un attīstības darbos ik gadu jāiegulda vismaz 0,72 % apmērā no komersanta gada neto apgrozījuma. Mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem šie ieguldījumi jāveic trīs gadus, lielajiem komersantiem - piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

Projektu pieņemšanas uzsākšana šīs programmas ietvaros plānota 2015. gada otrajā pusē. Detalizēti ar šī atbalsta pasākuma plānotajiem nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Atbalsta pasākums vēl jāapstiprina Ministru kabinetā.

Atbalsta pasākuma Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmējiem eksporta uzsākšanai uz jauniem ārvalstu tirgiem.

Atbalsts plānots 80 % apmērā no projekta kopējām izmaksām. Plānots, ka programmas pieejamais finansējums 19 miljoni EUR ļaus atbalstīt vismaz 4 000 projektu. Atbalstu plānots sniegt uzņēmējiem, kuri atbilst mazo un vidējo komersantu statusam, šādiem mērķiem: dalībai starptautiskajās izstādēs; dalībai tirdzniecības misijās; Latvijas komersantu ražotņu un to produktu atbilstības novērtēšana, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai persona atbilst ārvalstu mērķa tirgos noteiktajām prasībām.

Atbalsts šīs programmas ietvaros būs pieejams nepārtraukti, sākot no 2015. gada novembra. Detalizēti ar šī atbalsta pasākuma plānotajiem nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Atbalsta pasākums vēl jāapstiprina Ministru kabinetā. 

Plānots, ka atbalsta pasākuma Atbalsts nodarbināto apmācībām 1.kārtā atbalsts tiks piešķirts apstrādes rūpniecības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumu strādājošo kvalifikācijas celšanai, kas sekmēs inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Atbalsts sastādīs 50 % - 70 % no kopējām apmācību izmaksām. Pieejamais finansējums atbalsta pasākuma 1.kārtai ir 9 miljoni EUR. Plānots, ka atbalstu saņems vismaz 480 komersanti un tiks apmācīti vismaz 11 000 nodarbinātie.

Tāpat kā iepriekš apmācības organizēs nozaru asociācijas, balstoties uz nozaru komersantu vajadzībām, un plānots, ka pirmās apmācības varētu sākties 2015. gada nogalē. Detalizēti ar šī atbalsta pasākuma plānotajiem nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Atbalsta pasākums vēl jāapstiprina Ministru kabinetā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra