Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir saņēmusi AS Augstsprieguma tīkls elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu.

Tarifu projekts paredz tarifu kāpumu – atkarībā no elektroietaišu pieslēguma vietas pārvades sistēmai plānotais elektroenerģijas pārvadīšanas tarifa kāpums ir robežās no 3% līdz 9%, savukārt maksas par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu kāpums ir no 1% līdz 5%.

AS Augstsprieguma tīkls piedāvā, ka iesniegtais tarifu projekts varētu stāties spēkā no 2015.gada 1.maija. Kā norāda komersants, tarifu izmaiņas galvenokārt saistītas ar veiktajiem kapitālieguldījumiem pārvades sistēmas aktīvos un pārvades sistēmas aktīvu ieguldīšanu to patiesajā vērtībā, kas palielināja pārvades sistēmas aktīvu nomas maksu par 8,4 miljoniem eiro, kā arī elektroenerģijas lietotājiem Latvijā pārvadītās elektroenerģijas samazinājumu par 11%, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā plānoto.
Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs ir tikai viena no komponentēm, kas veido maksu par elektroenerģiju. AS Augstspriegumu tīkls ir vienīgais elektroenerģijas pārvades komersants valstī un plānotās tarifu izmaiņas tieši attieksies uz sadales sistēmas operatoru un tikai uz dažiem lietotājiem, kas tieši pieslēgti pārvades sistēmai.

Regulators rūpīgi izvērtēs tarifu projektā iekļautās izmaksas, to atbilstību regulatora noteiktajai elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un izmaksu ekonomisko pamatojumu.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra