Pērn, salīdzinot ar 2013. gadu, turpināja pieaugt saražotās lopkopības produkcijas apjomi visās galvenajās nozarēs, it īpaši saražotās liellopu un putnu gaļas, kā arī piena apjoms, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie dati.

2014. gada beigās lauku saimniecībās audzēja 422 tūkstošus liellopu – par 15,5 tūkstošiem jeb 3,8% vairāk nekā pirms gada. Liellopu, kuri ir vecumā līdz vienam gadam un vecāki par diviem gadiem, skaits pieaudzis attiecīgi par 9,1 tūkstoti jeb 8,3% un 6,9 tūkstošiem jeb 3,1%. Savukārt viena līdz divu gadu vecu liellopu skaits ir nedaudz samazinājies – par 0,4 tūkstošiem jeb 0,6%. Slaucamo govju skaits palielinājies par 0,9 tūkst. jeb 0,5%, zīdītājgovju – par 5 tūkst. jeb 17,3%.

Cūku skaits gada laikā samazinājies par 18,1 tūkstoti jeb 4,9%, ko daļēji ietekmēja arī Āfrikas cūku mēra izplatība. Eksportēto cūku skaits 2014. gadā samazinājies par 5,7%, bet importēto cūku skaits - par 38,6%.

Pērn par 7,7 tūkstošiem jeb 9,1% palielinājies aitu skaits. Savukārt joprojām turpina samazināties kazu un zirgu skaits – attiecīgi par 0,3 tūkstošiem jeb 2,6% un 0,6 tūkstošiem jeb 5,6%.

2014. gadā tika saražots 84,3 tūkst. t gaļas, kas ir par 4,9% vairāk nekā 2013. gadā. To ietekmēja liellopu gaļas ražošanas pieaugums par 5,8%, cūkgaļas – par 3,1%, putnu gaļas – par 7,0% un aitu gaļas – par 0,1%. Liellopu gaļas īpatsvars veidoja 21,0% no kopējā saražotās gaļas apjoma, cūkgaļas – 44% un putnu gaļas – 34,1%.

Pieaudzis viena dzīvnieka vidējais kautsvars gan liellopiem (par 6,4%), gan cūkām (par 1,9%).

Gaļas vidējā iepirkuma cena (kautsvarā) samazinājās par 12,6% – no 1772 eiro par tonnu 2013. gadā līdz 1550 eiro 2014. gadā. Liellopu gaļas vidējā iepirkuma cena samazinājusies par 14,7% un cūkgaļas – par 10,8%.

Pērn iegūti 971,8 tūkstoši tonnu piena (ieskaitot kazu pienu), kas ir par 56,7 tūkstošiem tonnu jeb 6,2% vairāk nekā 2013. gadā. Gada vidējais izslaukums no vienas slaucamās govs sasniedza 5812 kg gadā – par 304 kg jeb 5,5% vairāk nekā pirms gada.

Piena piegādes kvotas ietvaros 2014. gadā iepirktas 804,4 tūkstoši tonnu piena – par 9,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Iepirktā piena īpatsvars kopējā saražotā piena apjomā pieauga par 2,3% (no 80,7% 2013. gadā līdz 83% 2014. gadā).

Piena vidējā iepirkuma cena samazinājās no 305 eiro par tonnu 2013. gadā līdz 291 eiro 2014. gadā (kritums par 4,6%).
2014. gadā saražoti 648,3 miljoni olu – par 3% vairāk nekā gadu iepriekš. Vidēji no vienas dējējvistas ieguva 272 olas, kas ir par 0,4% mazāk nekā pirms gada. Olu vidējā realizācijas cena saruka no 7,12 eiro par 100 olām 2013. gadā līdz 6,91 eiro 2014. gadā (samazinājums par 2,9%).
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra