Turpmāk tiks noteiktas dzelzceļa speciālistu profesijas, kurās nodarbinātajiem nodrošinās papildpensijas uzkrājumu veidošanu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu.

Noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 5.martā, informē Satiksmes ministrija. 

Projektā plānots noteikt 25 dzelzceļa speciālistu profesijas, kurās nodarbinātajiem tiks nodrošināta obligāto papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu, jo šādu deleģējumu Ministru kabinetam (MK) paredz 2014.gada 16.oktobrī Saeimā pieņemtie grozījumi Dzelzceļa likumā.

Noteikumu projektā iekļautas tās dzelzceļa speciālistu profesijas, kuru veselībai vai kvalifikācijai noteiktas paaugstinātas prasības un uz kuriem paredzēts attiecināt speciālo uzkrājumu veidošanu: darbinieki, kuri strādā uz publiskas infrastruktūras (koplietošanas ceļiem) – lokomotīvju vadītāji (mašīnisti) instruktori un to palīgi; sliežu motortransporta vadītāji (mašīnisti) instruktori; dzelzceļa nepašgājēju mašīnu un to sastāvu operatori (mašīnisti); dzelzceļa pārvadājumu un kustības organizatori; dzelzceļa dispečeri; vilcienu sastādītāji un kravas vilcienu konduktori, kā arī nozīmīgāko dzelzceļa staciju dežuranti, t.sk. dzelzceļa šķirošanas dežuranti.

Lai garantētu drošu dzelzceļa ekspluatāciju un satiksmes drošību, kā arī ņemot vērā profesiju un darba pienākumu īpatnības, saskaņā ar virkni MK noteikumiem, vairāku dzelzceļa nozares darbinieku kategorijām, kuri tiešā veidā ietekmē kustības drošību, ir noteiktas paaugstinātas veselības un kvalifikācijas prasības. Tādejādi šo kategoriju darbiniekiem ir palielināts risks zaudēt darbu, jo viņu veselības stāvoklis neatbilst medicīniskajām un psihofizioloģiskajām prasībām, un šis risks pieaug līdz ar vecuma pieaugumu.

Vēsturiski problēmas risināšanai tika izmantota izdienas pensiju sistēma, taču to reformējot, šāda pensiju piešķiršana dzelzceļa darbiniekiem, kuri strādā atsevišķās profesijās, nav paredzēta.

Par adekvāta sociāla aizsardzības mehānisma nepieciešamību minēto darbinieku kategorijām aktīvi iestājas Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība (LDzSA). Pēc LDzSA iesniegtās informācijas katru gadu vismaz 10-15 šo profesiju darbiniekiem tiek konstatēti veselības traucējumi, kas liedz viņiem strādāt savā profesijā.

Par šo profesiju papildus pensijas apdrošināšanu panāktas vienošanās starp arodbiedrību un nozīmīgākajiem darba devējiem – VAS Latvijas dzelzceļš, SIA LDz Cargo, SIA LDz infrastruktūra, AS Baltijas Ekspresis, AS Baltijas tranzīta serviss, AS Pasažieru vilciens, kuriem saskaņā ar Dzelzceļa likumu ir attiecinātas prasības veidot uzkrājumus papildpensijai par atsevišķiem dzelzceļa speciālistu profesiju darbiniekiem. Projekta īstenošanai nav nepieciešami valsts budžeta līdzekļi, jo tiek paredzēts, ka nepieciešamos maksājumus uzkrājumu veidošanai veiks darba devēji.

Noteikumi nodoti saskaņošanai ministrijām un ieinteresētajiem sociālajiem partneriem, kā arī plānots, ka tie stāsies spēkā 2015.gada 1.decembrī. 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra