Daudzos uzņēmumos joprojām nav izmantotas visas iespējas paaugstināt darbinieku produktivitāti un uzņēmuma energoefektivitāti, secina PricewaterhouseCoopers Darījumu un finanšu konsultāciju nodaļas vecākais menedžeris Arvīds Kostomārovs. Viņaprāt, darba samaksai un energoresursu izmaksām turpinot pieaugt, uzņēmumi būs spiesti pievērst šīm jomām papildu uzmanību. Strauji pieaugot izmaksām, kas saistītas ar ražotnes atrašanos Rīgā, samazināt izmaksas iespējams arī, pārceļot ražošanu ārpus galvaspilsētas. Visbeidzot, uzņēmumu apvienošanās rezultātā ir iespējams saņemt apjoma atlaides no piegādātājiem, kā arī bieži vien optimizēt darbinieku skaitu un administratīvās izmaksas.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra