Mūsdienās ikdiena nav iedomājama bez veļas mazgāšanas, telpu uzkopšanas, traipu tīrīšanas līdzekļiem. Mediķu un zaļi domājošu organizāciju mudināti, aizvien biežāk izvēlamies videi draudzīgu sadzīves ķīmiju. Pētījumi liecina – aptuveni trešdaļa Latvijas iedzīvotāju izmanto ekoloģiskus (eko) mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus, visvairāk – ekoloģiskos trauku mazgāšanas līdzekļus. Pasaules Dabas fonds šādu iedzīvotāju īpatsvaru vērtē kā augstu rādītāju, pirmdien raksta laikraksts Diena.

Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) Latvijā ekomarķējuma licences piešķīris tikai diviem uzņēmumiem – a/s Spodrība un Sonata Enterprise Inc. filiālei Latvijā. Kā norāda VPVB vecākā eksperte Edīte Timšane, Spodrība ir pirmais ražošanas uzņēmums Latvijā un pirmais sadzīves ķīmijas un ķermeņa kopšanas līdzekļu ražotājs Baltijas valstīs, kuram 2013. gadā tika piešķirts starptautiski atzīts – Eiropas Savienības (ES) – ekomarķējums. Marķējuma logo – Ekopuķīte (EU Flower) – simbolizē konkrētu vides un veselības aizsardzības, kā arī produktu kvalitātes standartu izpildi, kurus apstiprinājusi Eiropas Komisija.

«Ekoloģisko produktu ražošana ir pierādījums uzņēmuma mūsdienīgai, uz nākotni vērstai domāšanai un stratēģijai – šiem būtu jābūt nākotnes produktiem,» norāda a/s Spodrība kvalitātes direktore Inese Vilka. Spodrība ir Latvijā lielākais mājķīmijas ražotājs – lai palielinātu uzņēmuma apgrozījumu, 2005. gadā rūpnīca piesaistīja investorus no Islandes.
Pašlaik Spodrība ražo dažādus tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus mājai, apģērbiem, apaviem, arī līdzekļus dārzkopībai un plāno attīstīt plašāku kosmētikas ražošanu. Ekoloģiskais marķējums Ekopuķīte (tam analogs ir Ziemeļu valstīs attīstītais ekomarķējums Ziemeļu gulbis), ir piešķirts sešiem Spodrības produktiem. Tas ir apliecinājums uzņēmuma reputācijai, saka I. Vilka un turpina: «Mūsu vistiešākais vērtētājs ir pircējs, tāpēc nevaram atļauties ražot nepārdomātu un nekvalitatīvu produkciju.» Spodrībā ir izstrādāta kvalitātes sistēma, kas aptver visu uzņēmumu, sākot no laboratorijas un iepirktajām izejvielām, beidzot ar ražošanu un tehnoloģiskajiem procesiem. «Lai arī produktu sertificēšana ir dārgs un laikietilpīgs process, tomēr tas ir viens no godīgas konkurences priekšnosacījumiem un vienīgā oficiālā garantija, ka produkts tiešām ir ekoloģisks,» uzskata I. Vilka.

«Pašlaik tik populāro Eco, Bio un Naturāls zīmju lietošanu uz produktu etiķetēm neaizsargā neviena likumdošana, līdz ar to šo zīmju patiesajai vērtībai bez oficiālā sertifikāta nav pienesuma,» norāda I. Vilka un uzsver – EU Flower ir oficiālais Eiropas vides instruments, un šī marķējuma lietošanas atļauju izvērtē un piešķir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošais VPVB.

Latvijā ir pieejami arī lielo zīmolu oficiālo marķējumu ieguvušie ekoloģiskie produkti – Frosh, Neutral, Tri-Bio. I. Vilka lēš – kopējais ekoproduktu segments Latvijā ir aptuveni 5% no sadzīves ķīmijas produktu klāsta. No visas Spodrības produkcijas apjoma ekoprodukti aizņem 15%. «Tas vērtējams ļoti pozitīvi, jo ražošanas apritē ienāk maksimāli videi draudzīgas, kvalitatīvas, vienlaikus arī efektīvas izejvielas. Tās tiek veiksmīgi iekļautas arī «parasto» produktu formulās,» skaidro I. Vilka. Vienotā izejmateriālu aprite uzņēmumam esot ļoti izdevīga arī no cenu politikas viedokļa – jo lielāks izejmateriāla iepirkums, jo izdevīgāka cena. «Vienlaikus tiek saglabātas produktu kvalitātes prasības, un «parastajiem» produktiem veidojas pievienotā vērtība, jo arī tos ražojam no videi draudzīgām izejvielām. Šādā veidā uzņēmums rod reālu iespēju arī ražošanas procesos atstāt iespējami mazāku ietekmi uz vidi. Tas arī ir kopējais ekoproduktu stratēģijas pamatojums – uztvert vidi un cilvēku kā vienotu veselumu, kas atrodas pastāvīgā mijiedarbībā,» norāda I. Vilka.

Plašāk lasiet rakstā Ekomarķējums vērtējams kā vienīgais garants pirmdienas, 1.jūnija laikrakstā Diena (8.,9.lpp.)!


 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra