Eiropas Komisija pieņēma lēmumu izbeigt pārkāpuma procedūru pret Latviju par Līguma par Eiropas Savienības darbību 49.panta pārkāpumu attiecībā uz velkoņu pakalpojumu sniegšanu Rīgas brīvostā, informē brīvostas pārvalde.

Tādējādi AS PKL Flote nav izdevies iegūt dominējošo stāvokli un iespēju paaugstināt velkoņu pakalpojumu maksas un savu peļņu.

Eiropas Komisija 2011. gadā saņēma sūdzību no AS PKL Flote, kurā tika apgalvots, ka tai tiek likti šķēršļi sniegt velkoņu pakalpojumus Rīgas brīvostā. Šī sūdzība tika iesniegta ar mērķi panākt, lai Rīgas brīvostas pārvalde izbeidz velkoņu pakalpojumu sniegšanu. Tādējādi tiktu nodrošināts AS PKL Flote dominējošs stāvoklis velkoņu pakalpojumu tirgū Rīgas brīvostā, un iespējams, ka izmantojot tirgus varu, velkoņu pakalpojumu maksa Rīgas brīvostā varētu pieaugt pat divkārtīgi. Tas negatīvi ietekmētu Rīgas brīvostas kā tranzīta kravu apkalpotājas konkurētspēju, jo pieaugtu kuģa kopējās izmaksas par Rīgas brīvostas apmeklējumu, vai arī minētās papildu izmaksas būtu jāuzņemas Rīgas brīvostā strādājošām komercsabiedrībām.

Uz AS PKL Flote sūdzības pamata Eiropas Komisija sāka šīs lietas izmeklēšanu, jo no AS PKL Flote sniegtās informācijas varēja secināt, ka Latvijas iestādes nav pareizi piemērojušas Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 49. pantu par brīvību veikt uzņēmējdarbību. Komisijai bija bažas, ka Latvijas tiesiskā un regulatīvā sistēma attiecībā uz velkoņu pakalpojumu sniegšanu Rīgas brīvostā neatbilst LESD 49. pantam par brīvību veikt uzņēmējdarbību.

Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts 2011. gada maijā un 2012. gada martā Latvijas iestādēm pieprasīja informāciju, kas nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai, cita starpā norādot, ka Eiropas Komisija neapšauba Rīgas brīvostas pārvaldes izvēli nodrošināt velkoņu pakalpojumus, izmantojot meitas sabiedrību.

Atbildot uz informācijas pieprasījumiem, Latvijas iestādes Eiropas Komisijai 2011.gada jūlijā un 2012. gada maijā sniedza savstarpēji saskaņotus detalizētus paskaidrojumus par velkoņu pakalpojumu sniegšanu Rīgas brīvostā, noraidot apgalvojumus par ierobežojumiem brīvi veikt uzņēmējdarbību.

Komisijas dienesti rūpīgi izvērtēja informāciju, ko sniedza Latvijas iestādes, kā arī visus pieejamos pierādījumus un pirms lēmuma pieņemšanas par to, vai turpināt izskatīt šo pārkāpuma procedūru, 2014.gada jūlijā pieprasīja papildus paskaidrot šīs lietas atsevišķus aspektus. Atbilde komisijai tika sniegta 2014.gada septembrī.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra