Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir saņēmusi AS Augstsprieguma tīkls pārrēķināto tarifu projektu.paredz mazāku elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu kāpumu, informē SPRK.

Atkarībā no elektroietaišu pieslēguma vietas elektroenerģijas pārvades sistēmai elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifu projekts paredz iespējamo tarifu kāpumu līdz 5%, bet maksas par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu kāpumu līdz 4%.

Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts paredzēja elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifu kāpumu līdz 9%, savukārt maksas par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu kāpumu līdz 5%.

Regulators rūpīgi izvērtēs tarifu projektā iekļautās izmaksas, to atbilstību Regulatora noteiktajai elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un izmaksu ekonomisko pamatojumu. Paredzams, ka SPRKpadome lēmumu par tarifu projektu pieņems šī gada jūnijā. Gadījumā, ja SPRK būs nepieciešama papildu informācija tarifu projekta izvērtēšanai, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt mainīts.

AS Augstsprieguma tīkls elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu SPRK iesniedza pagājušā gada nogalē. Šī gada februārī SPRK saņēma pieprasīto papildu informāciju, kuru izvērtējot konstatēja, ka nepieciešams precizēt tarifu aprēķinā iekļautās zudumu un tehnoloģiskā procesa izmaksas, kā arī pārrēķināt tarifu projektā iekļauto nolietojumu un kapitāla atdevi atbilstoši komersanta pagājušā gada bilances rādītājiem. Šī gada 9.aprīlī SPRK saņēma AS Augstsprieguma tīkls pārrēķināto tarifu projektu.

Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs ir tikai viena no komponentēm, kas veido maksu par elektroenerģiju. AS Augstspriegumu tīkls ir vienīgais elektroenerģijas pārvades komersants valstī un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas tieši attiecas uz sadales sistēmas operatoru un dažiem lietotājiem, kas tieši pieslēgti pārvades sistēmai.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra