Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cena šī gada astoņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgu periodu pagājušajā gadā, ir bijusi gandrīz par piektdaļu zemāka, atsaucoties uz elektroenerģijas vairumtirgus biržas Nord Pool Spot statistiku, informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Šī brīža tirgus tendences liecina, ka arī nākamajos četros mēnešos elektroenerģijas biržas cenas saglabās pirmajā pusgadā iezīmēto tendenci un nepārsniegs pagājušā gada vairumtirdzniecības cenas.

Augustā elektroenerģijas cena vairumtirgus biržas Nord Pool Spot Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 46,4 EUR/MWh. Lai arī kopš šī gada marta, kad elektroenerģijas cena sasniedza vēsturiski zemāko vērtību kopš biržas darbības uzsākšanas Latvijā un bija 32,22 EUR/MWh, ir novērots pakāpenisks vairumtirdzniecības cenu kāpums, elektroenerģijas cenas joprojām saglabājas zemākas, salīdzinot ar pagājušo gadu. Augustā elektroenerģijas cena ir par 16,1% zemāka par iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kas skaidrojams ar vairākiem faktoriem. Ja gada sākumā cenu kritumu ietekmēja siltais laiks un fakts, ka pali sākās martā, tad vasarā cenas pieaugumu noteica zemā ūdens pietece Daugavā, samazinot HES saražotās elektroenerģijas apjomu un palielinot citu – dārgāku elektroenerģijas avotu īpatsvaru, kā rezultātā vairumtirgū cenas vasaras mēnešos pieauga.

«Lai arī vasarā ūdens pietece Daugavā bija krietni zemāka, salīdzinot ar pēdējos gados novērotajiem vidējiem rādītājiem, mērenais cenu pieaugums skaidrojams ar ievērojamo elektroenerģijas izstrādi Ziemeļvalstīs no atjaunojamiem energoresursiem, un tas attiecīgi atsaucās uz elektroenerģijas cenām Baltijā. Zemākas elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas vasaras mēnešos, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sekmējusi arī veiksmīgāka pārvades sistēmas operatoru sadarbība pieejamo jaudu plānošanā. Tomēr pieejamās starpsistēmu pārvades jaudas uz Latvijas – Igaunijas robežas ierobežo lētās Ziemeļvalstu elektroenerģijas nonākšanu Latvijā un Lietuvā. Sakarā ar zemo ūdens pieteci būtisku daļu no nepieciešamā elektroenerģijas apjoma šajā reģionā vasaras periodā nodrošina dabasgāzes elektrostacijas, kuru saražotās elektroenerģijas cena ir zemāka nekā pirms gada, jo nozīmīgi samazinājušās dabasgāzes cenas,» skaidro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) Enerģētikas departamenta Elektroenerģijas nodaļas vadītājs Valters Kalme.

Gan informācija par elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenu ietekmējošiem faktoriem, gan biržas nākotnes darījumu cenas norāda, ka līdz šī gada beigām elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas varētu saglabāties zemākas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, norāda Valters Kalme.
Elektroenerģijas vairumtirgus biržā līdzsvara cena veidojas, pieprasīto elektroenerģijas apjomu aizpildot ar elektroenerģijas ražotāju piedāvājumiem, sākot ar lētāko. Atbilstoši ūdens pietecei Daugavā biržā tiek piedāvāta visa HES saražotā elektroenerģija. Atbilstoši siltumslodzei un koģenerācijas iekārtu mainīgajām izmaksām biržā tiek piedāvāta arī lielas jaudas koģenerācijas stacijās saražotā elektroenerģija. Brīžos, kad nav pārrobežu pārvades tīkla pārslodzes, elektroenerģijas cena Latvijā izlīdzinās ar cenu Igaunijā un Somijā. Diennakts ietvaros cenas svārstās atkarībā no elektroenerģijas patēriņa, un cenas Baltijas valstīs un Somijā ir vienādas gan atsevišķās dienās nakts stundās pie zema patēriņa, gan dienas stundās pie augstāka patēriņa un augstākām cenām visā reģionā.

Analizējot elektroenerģijas importu šī gada 8 mēnešos, vismazāk Latvija importēja martā un aprīli, attiecīgi 3% un 1% no kopējā elektroenerģijas patēriņa. Gada sākumā imports bija 35% robežās, savukārt vasarā tas svārstījās no 30% maijā līdz 45% jūnijā un jūlijā un 24% augustā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra