Elektrolīniju trašu tīrīšanu 4000 kilometru garumā Pierīgas, Dienvidu un Ziemeļaustrumu reģionā veiks seši komersanti, informē AS Sadales tīkls.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un iepirkumu procedūras nolikumu 2014. gada 3.decembrī tika izsludināts atklāts konkurss par 20kV elektropārvades trašu tīrīšana Pierīgas reģionā, Dienvidu reģionā un Ziemeļaustrumu reģionā, kurā savus piedāvājumus tika aicināts iesniegt ikviens atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošs komersants.
Iepirkuma tehniskajās prasībās noteikts, ka trašu tīrīšanu var veikt komersanta personāls, kurš ir apmācīts strādāt pie darbā esošām elektrolīnijām, un savā darbā izmanto metodes, kas neizraisa elektroenerģijas piegādes pārtraukumus un gaisvadu elektrolīniju bojājumus.

Interesi par iepirkuma procedūru izrādīja 59 komersanti un izvērtēšanai tika saņemti 15 pretendentu piedāvājumi. Visu 15 pretendentu piedāvājumi tika atzīti par atbilstošiem iepirkuma nolikumā noteiktajām kandidātu atlases un tehniskajām pakalpojuma prasībām.

AS Sadales tīkls elektrotīkla kopgarums ir vairāk nekā 94 tūkstoši kilometru, kas aptver 99% no valsts teritorijas. Iepirkumā par 20 kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīniju trašu tīrīšanu Pierīgas, Dienvidu un Ziemeļaustrumu reģionā iekļautais attīrāmo elektrolīniju garums ir aptuveni 4000 km, kas sadalīts 16 iepirkuma daļās un atbilst kopējam AS Sadales tīkls nodaļu skaitam trīs reģionos – Pierīgas, Dienvidu un Ziemeļaustrumu reģionā. Visi pretendenti varēja iesniegt savus piedāvājumus par vienu, vairākām vai visām daļām. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums par viszemāko cenu.

Ņemot vērā iesniegtos piedāvājumus, par izdevīgākiem piedāvājumiem tika atzīti SIA Vējakalni A.V., SIA MVR Lux, SIA Eko Celtne, SIA Meraks, SIA M&G Projekts un SIA Vidzemes energoceltnieks. Kopējā vispārīgo vienošanos līgumu summa ir līdz 4,9 miljoniem eiro ar darbības termiņu – trīs gadi no līgumu noslēgšanas brīža. Lai nodrošinātu trašu tīrīšanas nepārtrauktību, AS Sadales tīkls slēgs rezerves līgumus arī ar otrās vietas ieguvējiem, kas stāsies spēkā tikai pie nosacījuma, ja uzvarējušais komersants nespēs pildīt līguma saistības.

Ik gadu palielinot attīrīto elektrolīniju trašu apjomu, 2014. gadā elektrolīniju trases attīrītas 4550 km garumā, bet šogad AS Sadales tīkls trašu tīrīšanas darbus plāno veikt vismaz 4444 km garumā. Salīdzinot ar 2013. gadu, pērn kopējais bojājumu skaits samazinājās par 12%, bet pārtraukumu ilgums samazinājās par 18%. Daļu – 20%, no šiem darbiem AS Sadales tīkls veic pašu spēkiem, bet daļu - piesaistot komersantus, kas tiek izvēlēti, pamatojoties uz atklātu iepirkumu procedūru rezultātiem.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra