Papildinot uzņēmumā ieviesto Vides pārvaldības sistēmas standartu ISO 14001, Sadales tīkls veiks energoauditus, lai paaugstinātu energoefektivitāti

Jau sākot juridiski patstāvīgu darbību 2007. gada 1. jūlijā, AS Sadales tīkls kā galveno mērķi izvirzīja būt efektīvam un dinamiskam elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzējam, līdztekus elektroapgādes drošumam, klientu apkalpošanas uzlabošanai un pakalpojumu pieejamībai rūpēties arī par vidi. Atbalstot atzītu kvalitātes standartu ievērošanu un resursu racionālu izmantošanu, 2008. gada februārī tika uzsākts process integrētās vadības sistēmas ieviešanai, bet 2010. gada februārī uzņēmums saņēma Vides pārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 14001:2004.

«Neraugoties uz to, ka ir plānotas izmaiņas Energoefektivitātes likumā, ar ko reāli ieviesīs direktīvas 2012/27/ES prasības, jau šobrīd papildinām uzņēmumā ieviestā Vides pārvaldības standarta ISO 14001:2004 dokumentāciju, aprakstot procesus, kā veiksim energoauditu ar minimālajām prasībām. Uzņēmumiem, kas ir ieviesuši ISO 14001 standartu, nav jāveic obligātie energoauditi,» atklāj Sadales tīkla Procesu daļas vadītājs Jānis Slišāns.

Kā uzsver J. Slišāns, energoauditu mērķis ir paaugstināt uzņēmuma energoefektivitāti, kas nozīmē samazināt enerģijas patēriņu un ietaupīt izmaksas dažādiem enerģijas veidiem – elektroenerģijai, siltumam, kurināmajam, transporta degvielai. Uzņēmuma enerģijas patēriņš ietver enerģijas patēriņu ēkās, rūpnieciskajos procesos un uzņēmuma pamatdarbībā, tostarp enerģijas patēriņu, kas nepieciešams uzņēmuma plašā transporta parka vajadzībām. No auditiem iecerēts iegūt vērtīgu informāciju uzņēmuma vadībai, kas tiks izmantota efektivitātes paaugstināšanai, optimizācijai un resursu ekonomijas pasākumu īstenošanai.

«Energoauditi vispirms sniegs izmērāmu informāciju par enerģijas izmantošanu un patēriņu. Tādējādi mēs iegūsim sava veida atskaites punktus un iespēju veidot darbības plānu, kā arī nākotnes patēriņa plānu un varēsim izveidot enerģijas taupīšanas iespēju reģistru. Energoauditu rezultātā uzņēmumā neizbēgami veidojas padziļināta izpratne par izlietotajiem energoresursiem un to ietekmējošiem mainīgajiem faktoriem. Rezultātā ieguvums ir enerģijas patēriņa un enerģijas izmaksu samazinājums, kas bijis iespējams, pateicoties tam, ka ir precīzi identificēts energoresursu apjoms, izvērtēta to izmantošanas lietderība dažādos procesos, uzņēmumā noteiktas prioritātes resursu samazināšanai un veikti paredzamie uzlabojumi energoresursu izmantošanas jomā,» pārliecināts ir J. Slišāns.

Plānotās darbības, kas izriet no energoauditiem, ir enerģijas patēriņu uzskaite, vērtēšana un analīze, efektīvu pasākumu identificēšana, to iekļaušana Sadales tīkla mērķos un budžetā. To rezultātā ir jānosaka izmērāms enerģijas ietaupījums konkrētam gadam kā viens no vides jomas mērķiem. Viens no nozīmīgiem pasākumiem ir arī uzņēmuma darbinieku apziņas veidošana par energoresursu taupīšanu darba telpās un darba vietās. Tā, piemēram, katru gadu uzņēmumā izvēlamies videi draudzīgāko objektu, izvērtējot tā saimniecisko resursu fizisko patēriņu, apsaimniekoto atkritumu apjomu, iekšējo auditu rezultātus, veiktos vides uzlabojumus.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra