Izvērtējot Latvijas enerģētikas sektora investīciju vidi un tirgus struktūru, Starptautiskā Enerģētikas Harta atzinīgi novērtējusi Latvijas līdz šim īstenotās reformas enerģētikas sektorā, vienlaikus norādot, ka investīciju palielināšana un reģionālā sadarbība varētu sekmēt energoresursu piegāžu drošību, informē Ekonomikas ministrijā.
 
Inovatīvas uzņēmējdarbības konferences ietvaros, prezentējot Starptautiskās Enerģētikas Hartas pārskatu par enerģētikas sektora investīciju vidi un tirgus struktūru Latvijā, Starptautiskās Enerģētikas Hartas ģenerālsekretārs, vēstnieks Urbans Rusnaks uzsvēra, ka labvēlīgs un pārskatāms investīciju klimats Latvijā piesaistīs jaunus investorus un sadarbības partnerus enerģētikas sektorā.
 
Pārskata rekomendācijās Latvijas valdībai uzsvērts, ka ilgtermiņa enerģētikas sektora plānošanas dokuments nodrošinās stratēģisku orientieri nozarei un sekmēs jaunu investīciju pieplūdumu. Tāpat uzsvērts, ka ES kopīgu elektrības un gāzes savienojumu projektu ieviešana palielinās piegāžu drošību Latvijai un reģionam kopumā. Latvijai ieteikts iesaistīties un izmantot dažādus ES atbalsta instrumentus reģionālās infrastruktūras un enerģijas starpsavienojumu izveidei Baltijas reģionā.
 
Latvijai nepieciešams turpināt darbu pie atjaunojamās elektroenerģijas ražotāju un siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas staciju īpašnieku interešu sabalansēšanu, kā arī veicināt jauna un inovatīva atbalsta mehānisma izveidi atjaunojamās enerģijas sektorā un energoefektivitāti. Latvijai vienlaikus ieteikts veicināt dažādu tehnoloģiju, tostarp biomasas, vēja, saules un ģeotermālās enerģijas, plašāku izmantošanu, kas ir vissvarīgākie vietējie resursi.
 
Tāpat pārskatā ieteikts veicināt inteliģento skaitītāju plašāku izmantošanu, kas ļautu klientiem izmantot dienas un nakts tarifu priekšrocības.
 
Pārskatā sniegtās rekomendācijas un secinājumi palīdzēs pilnveidot investīciju klimatu Latvijā, radot efektīvu juridisko bāzi konkurētspējīga enerģētikas tirgus izveidē.
 
Pārskatā var iepazīties ar informāciju par juridisko ietvaru investīcijām enerģētikas jomā un Latvijas enerģētikas tirgus sektoru analīzi laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam. Detalizēti ar pārskata saturu var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājaslapā (angļu valodā).
 
Starptautiskās Enerģētikas Hartas ekspertu veidotais pārskats ietver sevī normatīvo aktu analīzi un balstās uz valsts institūciju un privātā sektora nozares ekspertu aptaujas, kurā piedalījās Ārlietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Valsts kanceleja, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, AS Latvenergo, AS Latvijas Gāze un Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija.
 
Starptautiskā Enerģētikas Harta regulāri gatavo pārskatus par enerģētikas sektora investīciju vidi un tirgus struktūru valstīs, kas ir Enerģētikas Hartas dalībnieces. Šobrīd jau ir sagatavoti pārskati par 32 valstīm, t.sk. par situāciju Latvijā. Pārskata mērķis ir veicināt investīcijas enerģētikas jomā Hartas dalībvalstīs un tajā pašā laikā stiprināt sadarbību starp Enerģētikas Hartas dalībniekiem.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra