Regulāras enerģijas pārvaldības procedūras un pakāpeniski ieviesti kaut nelieli pasākumi nesīs ekonomiju jau pirmajā gadā

Tā ekspresintervijā Dienas Biznesam saka SIA CMB valdes priekšsēdētājs Artis Dzirkalis.

Ko ISO 50001 standarta ieviešana nozīmē reālajā biznesa praksē? Kādi uzņēmumiem ir ieguvumi no tā?

ISO 50001 ir energopārvaldības sistēmas standarts, kas pēc struktūras līdzinās ISO 14001, taču attiecas tikai uz uzņēmuma enerģijas pārvaldību. Ja uzņēmumā ir ieviesta un uzturēta kāda cita kvalitātes vai procesu pārvaldības sistēma, tad tam ISO 50001 ieviešanas struktūra nebūs sveša. Taču, ja iepriekš nav bijusi saskare ar ISO pārvaldības sistēmām, tad daudzas lietas būs jaunas. Praksē ISO 50001 energopārvaldības sistēmai nodalāmas trīs būtiskas stadijas – ieviešana, sertificēšana un uzturēšana. CMB palīdz uzņēmumiem sistēmas ieviešanā un sniedz atbalstu uzturēšanā, cik tas nepieciešams. Manuprāt, tieši ieviešanas process ir vissvarīgākais, jo tiek apzināta uzņēmuma enerģijas sadalījuma struktūra, būtiskie patērētāji, un veidota labas pārvaldības un monitoringa sistēma. Tā kā šai sistēmai a priori jāsniedz finanšu ietaupījums, tad tās darbā jāiesaista gan vadība – lēmumu pieņemšanā, gan darbinieki – izpildē. Mūsu praksē labākais rezultāts veidojas, ja sadarbojas tehniskais personāls, operatīvā vadība un finanšu vadība.

Vispirms mēs analizējam esošo enerģijas uzskaites un plānošanas sistēmu uzņēmumā, vadības atskaišu struktūru – lai nedublētu atskaites un neradītu lieku birokrātiju. Šajā solī saprotam, cik daudz no energopārvaldības faktiski jau tiek realizēts. Tālākais darbs ir radīt saprotamu monitoringa un taupības pasākumu sistēmu, kura nesīs enerģijas un finanšu ietaupījumu. Ļoti daudz strādājam ar personālu, jo no ārpuses uzspiesta sistēma nenesīs nekādu rezultātu bez darbinieku atbalsta. Ietaupījumu potenciāls ir detalizētā patēriņa monitoringā, izslēdzot noplūdes, enerģijas patēriņu ārpus darba laika un nenoslogotās zonās un plānveidīgos enerģijas ekonomijas pasākumos. Tieši šos pasākumus energopārvaldības sistēmas ietvaros var ierosināt ārējie eksperti vai auditori, vai atbilstoši kvalifikācijai – paši uzņēmuma darbinieki. Uzņēmumā ir jāatrod iespēja darbiniekiem izteikt ierosinājumus, tos izskatīt, aprēķināt, un racionālākos virzīt realizācijai.

Vai ISO 50001 ieviešana atmaksājas? Vai tā atmaksāsies arī nelielam uzņēmumam?

Sistēma pati par sevi kā tāda neatmaksājas, jo nerada tiešu ietaupījumu. Ekonomija veidojas no sistēmas rezultātā ieviestajiem pasākumiem – enerģijas monitoringa, uzlabojumiem ēkās vai ražošanas procesos, nereti arī darba grafikos un plūsmās. Ieviesta un sertificēta sistēma Latvijā atmaksāsies vidējiem un lieliem uzņēmumiem, it īpaši tiem, kam kāda ISO sistēma jau tiek uzturēta. Mazajiem uzņēmumiem rekomendējam ieviest vienkāršu sistēmu un to uzturēt, sertifikācija ne vienmēr ir būtiska. Regulāras enerģijas pārvaldības procedūras un pakāpeniski ieviesti kaut vai nelieli pasākumi sniegs ekonomiju jau pirmajā gadā. Ļoti svarīga būtu pieredzes apmaiņa reģionu vai asociāciju ietvaros. Te varam pieminēt SIA Valpro, kas labprāt dalās ar savu daudzveidīgo energoefektivitātes pasākumu klāstu, un sasniegtajiem rezultātiem.

Pastāv arī ISO 14001 procedūras enerģijas pārvaldībai?

Jā, līdzīgā veidā uzņēmums, kuram ir uzturēta ISO 14001 Vides pārvaldības sistēma, var izveidot jaunu procedūru enerģijas pārvaldībai. Šādā veidā uzņēmumam nav jāveido jauna sistēma, enerģijas pārvaldību var integrēt esošajā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra