«Vienlaicīgi samazinājām spuldžu daudzumu, palielinājām gaismas daudzumu un samazinājām elektroenerģijas patēriņu.»

Tā intervijā DB saka SIA AKG Thermotechnik Lettland finanšu direktors Kaspars Mazapšs

Kā jūsu uzņēmuma specifika nosaka to, ka jums ir svarīga optimāla sadales tīkla operatora darbība?

Mēs esam viens no lielākajiem metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā un lielākais vācu ražošanas uzņēmums Zemgales reģionā. Produkti, ko ražojam, ir individuāli konstruēti augstas veiktspējas siltummaiņi jeb, vienkārši sakot, radiatori, dzesētāji. Mūsu saražotie dzesētāji tiek izmantoti galvenokārt smagajā celtniecības tehnikā, lauksaimniecības tehnikā un kompresoros. Tātad ekskavatori, buldozeri, kombaini, traktori, kompresori ir tā tehnika. kam tiek konstruēti mūsu radiatori. Mūsu uzņēmuma klienti ir pasaulē lielākie šīs tehnikas ražotāji. Viens no pazīstamākajiem mūsu klientiem celtniecības tehnikas nozarē ir Caterpillar jeb CAT, kas ir pasaulē lielākais celtniecības tehnikas ražotājs. Mēs esam uzņēmums ar īpašu tehnoloģisku procesu. Prasība ir tāda, ka mums ir nepieciešama konstanta elektroenerģijas piegāde divdesmit četras stundas diennaktī un praktiski 360 dienas gadā. Tātad visu gadu, jo mūsu galvenais elektrības patērētājs strādā trijās maiņās un visu gadu. Izņemot tad, ja veicam plānotu iekārtas apkopi. Tās kopā ir vairākas nedēļas un četras piecas reizes gadā.

Vai nepārtraukta elektrības piegāde ir problēma?

Latvijā tā ir diezgan liela problēma infrastruktūras un laika apstākļu dēļ. Piemēram, pirms nedēļas visā Jelgavas pilsētā un apkārtnē strāva pazuda uz 40 minūtēm. Tas bija pirmais tāds gadījums, kopš es strādāju uzņēmumā, un, godīgi sakot, neatceros līdzīgu notikumu arī visas savas darba pieredzes laikā. Tas bija ekstrēms un īpašs gadījums. Pret šādu gadījumu, kad strāva zūd visā reģionā, mēs, protams, nevaram nodrošināties. Jo tad mums būtu jābūvē pašiem sava spēkstacija. Mūsu jaudīgākā patērētāja jauda ir apmēram viens megavats. Lai saražotu vienu megavatu, jau ir nepieciešama īsta elektrostacija. Tomēr strāvas kavlitāte ir īpaši svarīga arī ikdienā.

Ko jums kā uzņēmumam nozīmē jebkurš strāvas pārrāvums?

Mums tas nozīmē to, ka apstājas praktiski visa ražošana. Avārijas režīmā izslēdzas visas mūsu ražošanas cehā esošās iekārtas. Mums tas nozīmē to, ka, pirmkārt, nevaram turpināt ražošanu, otrkārt, iekārtās atrodas apstrādē mūsu produkti, kuri nelabvēlīgas sakritības rezultātā var iet bojā lielā apjomā. Tas nozīmē, ka tie tālāk ražošanā vairs nav izmantojami un jāizmet metāllūžņos. Treškārt, lai atjaunotu iekārtu darbību, mums ir vajadzīgi diezgan lieli cilvēkresursi un arī laiks. Arī elektrības piegādes traucējums uz pussekundi, ko parasts iedzīvotājs pat nepamana, mums nozīmē to, ka mēs vairākas stundas nevaram turpināt ražošanu, jo mums ir jāstrādā tikai ar to, ka jāpalaiž visas iekārtas. Mēs nekad nezinām, vai iekārtai nebūs radies elektronisks vai mehānisks bojājums.

Respektīvi, pat uz šādu ārkārtīgi sīku elektrības traucējumu noreaģē automātika un datorsistēmas?

Jā, tie ir galvenokārt datorvadītu iekārtu vadības bloki, kas šīs svārstības izjūt. Nerunāšu par ārkārtas situācijām, taču problēma ir arī sīkie traucējumi, kas vismaz līdz 2012.gadam bija ļoti regulāri. Tie notika vismaz vairākas reizes mēnesī, kas mums darbu padarīja visai neciešamu. Taču 2012.gadā mēs kopā ar Sadales tīklu realizējām ļoti veiksmīgu sadarbības projektu. Tā rezultātā elektroenerģijas piegāde mūsu rūpnīcai būtiski uzlabojās un traucējumi palika ļoti reti.

Kāda ir šī projekta būtība?

A/s Sadales tīkls veica RAF apakšstacijas rekonstrukciju un modernizāciju. Mainījām mūsu elektrības piegādes shēmu tādā veidā, lai novērstu to problēmu, kas rodas, jo mūsu gadījumā elektroenerģijas piegādes traucējumu galvenais cēlonis bija daudzie virszemes savienojumi, kuri ir ļoti jutīgi pret klimatiskām svārstībām – vēju, salu, negaisiem. Ja virszemes līnijai uzkrīt koks, tad traucējumu izjūt visi, kas šai līnijai ir tieši vai netieši pieslēgti vai ir pie transformatora ar šo līniju. Pārbūves rezultātā mēs mainījām tīkla shēmu, un mūsu rūpnīca vairs nav pieslēgta pie viena un tā paša transformatora, kas nodrošina elektroapgādi Jelgavas pilsētā. Tādējādi samazinās elektroapgādes pārtraukumu risks.

Respektīvi, novērsti sprieguma kritumi un pārtraukumi, kuri neizbēgami rodas gaisvadu elektrolīniju ekspluatācijā nelabvēlīgos apstākļos?

Sprieguma kritums vai pārtraukums mums ir būtībā viens un tas pats, jo kā vienu, tā otru mēs izjūtam vienlīdz kaitīgi. Arī šie sprieguma kritumi ir saistīti ar to, ka kādai virszemes līnijai uzkrīt koks, kādēļ notiek īssavienojums, kura sekas izjūt visi, kas pieslēgti pie šīs elektrolīnijas. Protams, mēs izjūtam traucējumus, ko gadījumos, kad notiek īpaši negaisi, izjūt visi, ja traucējumi ir maģistrālajās līnijās. Tomēr šo nelielo strāvas traucējumu jautājumu esam praktiski atrisinājuši, pateicoties sekmīgai sadarbībai ar a/s Sadales tīkls.

Kādus energoefektivitātes pasākumus veic jūsu uzņēmums un kāpēc tie jums ir svarīgi?

Esam ieviesuši integrēto vides pārvaldības sistēmu ISO 14001. Vispārīgi runājot, var teikt, ka energoefektivitātes jautājumus uzņēmumā risinām trīs galvenajos veidos. Pirmkārt, iepērkot jaunas iekārtas, būtisks izvērtēšnas kritērijs bez tā, ka iekārtai, protams, ir jāpilda savas funkcijas, kas mums ir nepieciešamas, ir arī iekārtas elektroenerģijas patēriņš. Tādēļ izvēlamies tās iekārtas, kuras patērē mazāk, respektīvi, ir energoefektīvākas, kādēļ mums attiecīgi ir vēlāk jāmaksā mazāk. Otrkārt, nomainām esošās iekārtas. Kā mēs pārliecinājāmies, nomainot mūsu kompresoru, energoefektivitāte ir būtisks rādītājs, kas mums ir arī investīciju kritērijs. Piemēram, ja iekārta maksā noteiktu summu, noteiktā laikā, piemēram piecos gados, var sevi atpelnīt tikai tādēļ, ka ir energoefektīvāka. Ietaupījums šādā veidā dažkārt mums ir ļoti būtisks. Dažkārt tikai ietaupījums no elektroenerģijas mums ļauj šo iekārtu aizvietot ar modernāku, nemaz nerunājot par citiem pozitīvajiem aspektiem, ko dod iekārtas nomaiņa. Industriālo iekārtu tirgū tiek daudz strādāts pie energoefektivitātes. Ņemot vērā to, ka mūsu rūpnīca ir liela, mēs varam ļoti ātri ietaupīt ļoti ievērojamas summas, nomainot vecu iekārtu pret jaunu. Visā ražotnē esam nomainījuši spuldzes pret energoefektīvākām un reizē arī gaišākām. Vienlaicīgi samazinājām spuldžu daudzumu, palielinājām gaismas daudzumu un samazinājām elektroenerģijas patēriņu. Tāpat pārejam visā teritorijas apgaismošanaā uz LED spuldzēm.

Kurš ir tas trešais veids, kas jums dod elektroenerģijas ietaupījumu?

Tā ir plānošana, kas ir ļoti būtiski. Plānošana attiecībā uz to, kad un kādā veidā mēs darbinām savas iekārtas. Kad, cik ilgi, kādā ritmā? Mēs rūpīgi analizējam – vai tiešām tās ir jādarbina tad, kad mēs to darām. Protams, visenergoefektīvākā ir tā iekārta, kuru nedarbina (smejas). Tādēļ retos brīžos, kad mums nav tik daudz pasūtījumu kā, piemēram, vasarā, mēs šīs iekārtas nedarbinām, bet tad, kad darbinām, strādājam ar patiešām maksimālu slodzi. Tomēr pēdējā laikā tādas pauzes, kad varam iekārtas nedarbināt, ir pavisam īsas. Tas ir Ziemassvētkos un vasaras atvaļinājumu laikā. Jau gadus četrus pārējā laikā mums ir jāstrādā ar pilnu slodzi.

Kādu atdevi ir devis tas, ka jums ir ISO 14001 standarts?

Mēs visu to pašu darītu arī tad, ja mums šā standarta nebūtu. Bet šis standarts ir vēl papildu apliecinājums tam, ka darām to pēc noteiktas sistēmas. Taču arī bez standarta mēs domātu par energoefektivitāti, jo katrs lieks kilovats ir liekas izmaksas uzņēmumam.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra