Šā gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerna peļņa sasniegusi 68,6 miljonus eiro, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz rezultātus pērn attiecīgajā periodā, kad koncerna peļņa bija 30 miljoni eiro, liecina Latvenergo nerevidētie 2015.gada deviņu mēnešu rezultāti.

2015. gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 685,9 milj. eiro, tas ir par 8 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ieņēmumu samazinājumu nosaka obligātā iepirkuma komponentes ieņēmumu neatspoguļošana Latvenergo koncerna ieņēmumos līdz ar AS Enerģijas publiskais tirgotājs darbības uzsākšanu 2014. gada 1. aprīlī.

Savukārt koncerna peļņa pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem jeb EBITDA ir 236,2 milj. eiro, tā ir pieaugusi par 32 % attiecībā pret 2014. gada attiecīgo periodu, bet peļņa ir 68,6 milj. eiro. Investīcijās ir ieguldīti 136,7 milj. eiro.

2015. gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerns ir lielākais elektroenerģijas tirgotājs Baltijas valstīs ar aptuveni 1/3 no kopējā elektroenerģijas tirgus. Klientu skaits Lietuvā un Igaunijā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir palielināts par 5 %. Kopumā Baltijas valstīs ir pārdotas 5 801 GWh elektroenerģijas. Lietuvā un Igaunijā pārdotās elektroenerģijas apjoms sasniedz 1 875  GWh, tas ir par vairāk nekā 40 % lielāks apjoms, nekā konkurējošie elektroenerģijas tirgotāji pārdevuši Latvijā.

Latvenergo koncerns 2015. gada deviņos mēnešos savās ražotnēs ir saražojis 2 676 GWh elektroenerģijas un 1 584 GWh siltumenerģijas. Izstrādātais elektroenerģijas apjoms kopumā pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu būtiski nav mainījies – Daugavas hidroelektrostacijās (Daugavas HES) tas ir 1 590 GWh, savukārt Rīgas termoelektrostacijās (Rīgas TEC) – 1 048 GWh. Līdzīgi kā 2014. gadā, arī 2015. gadā Daugavas HES darbu ietekmēja neraksturīga zema ūdens pietece Daugavā. Tik zema gada vidējā ūdens pietece  novērota vien 1976. gadā. Savukārt Rīgas TEC nodrošināja iespēju stabilizēt elektroenerģijas cenu Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalā un ierobežoja elektroenerģijas cenas pieauguma risku.
2015. gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 685,9 milj. eiro un pelņa 68,6 milj. eiro (2014. gadā attiecīgi – 748,9 milj. eiro un 30,0 milj. eiro).

Latvenergo koncerna ieņēmumu samazinājumu noteikušas izmaiņas finanšu rezultātu uzskaites principos līdz ar AS Enerģijas publiskais tirgotājs darbības uzsākšanu no 2014. gada 1. aprīļa, tādējādi peļņas vai zaudējumu aprēķinā netiek atspoguļoti norēķini par obligāto iepirkumu. Savukārt peļņas rādītāju uzlabošanos galvenokārt ir noteikusi tirgus atvēršana mājsaimniecībām Latvijā no 2015. gada 1. janvāra. Līdz tam AS Latvenergo nodrošināja mājsaimniecību apgādi par regulētiem tarifiem, kas bija zemāki par tirgus cenu.

Kopējais investīciju apjoms 2015. gada deviņos mēnešos ir 136,7 milj. eiro, kas ir par 19 % vairāk nekā 2014. gada attiecīgajā periodā. Būtisku investīciju apjomu esam ieguldījuši tīklu modernizācijā, lai nodrošinātu augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti, tehniskos rādītājus un darbības drošumu. 2015. gada deviņos mēnešos investīcijas tīklu aktīvos veido 63 % no kopējā apjoma. Latvenergo koncerns turpina īstenot savus nozīmīgākos investīciju projektus: Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas  programmu, projektu Kurzemes loks un trešo elektropārvades tīkla starpsavienojumu starp Igauniju un Latviju. Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas  programmā šajā gadā ieguldīti 26,9 milj. eiro.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra