VAS Latvenergo šogad varētu iepirkt pirmo sašķidrinātās gāzes testa partiju no Lietuvas, kas būs iespējams, pateicoties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 10.septembrī apstiprinātajiem dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumiem, aģentūrai LETA sacīja Latvenergo ražošanas direktors Māris Kuņickis.

Pagaidām vēl nav zināms ne laiks, kad šī gāzes partija tiks pirkta, ne arī tās apjomi, norādīja Kuņickis. «Šobrīd norisinās sarunas ar Latvijas Gāzi (LG) par pakalpojuma līgumu un tikai tad, kad šis līgums tiks noslēgts, varēsim runāt ar Litgas par laiku un konkrētiem apjomiem,» sacīja Kuņickis.

Lai gan apstiprinātie dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumi nodrošina iespēju Latvijas lietotājiem iegādāties gāzi no alternatīviem avotiem, tomēr tajos ir viens vājais punkts - starp sadales sistēmas punktu, kuram pieslēgti patērētāji, un pārvades sistēmu ir vēl viens sadales sistēmas posms, kura izmantošana nav atrunāta nevienos noteikumos, viņš norādīja.
«Ja izdosies noslēgt pakalpojuma līgumu ar LG, pamēģināsim no Lietuvas iepirkt pirmo testa apjomu, » skaidroja Kuņickis, piebilstot, ka par nopietnām gāzes piegādēm no Lietuvas varētu runāt nākamgad, bet alternatīvas gāzes iegādei jānotiek par ekonomiski pamatotu cenu.

LETA jau ziņoja, ka Latvijas lietotājiem gāzi varēs piegādāt no alternatīviem avotiem sava patēriņa vajadzībām, paredz 10.septembrī SPRK padomes apstiprinātie dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumi.

Viens no priekšlikumiem, ko SPRK saņēma no komersantiem, norādīja uz nepieciešamību noteikt izejas punktus no pārvades sistēmas uz sadales sistēmu, kas ļautu Latvijas lietotājiem piegādāt gāzi no alternatīviem avotiem sava patēriņa vajadzībām. Attiecīgo priekšlikumu regulators ir ņēmis vērā, un tas ir iestrādāts apstiprinātajā noteikumu redakcijā.
Kopumā noteikumi nosaka dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumus, pārvades sistēmas un krātuves brīvo jaudu lietošanas tiesību piešķiršanas kārtību, gadījumus, kādos infrastruktūras operators drīkst pārtraukt vai ierobežot pārvades sistēmas un krātuves lietošanu, pārvades sistēmas operatora un lietotāju tiesības un pienākumus, norēķinu kārtību un sistēmā ievadītās un izvadītās dabasgāzes līdzsvarošanas jeb balansēšanas kārtību.

Saskaņā ar noteikumiem informācija par tirgū pieejamajām pārvades sistēmas un krātuves brīvajām jaudām būs atklāta, publiski pieejama LG mājaslapā internetā un regulāri aktualizējama.

Nolūkā nodrošināt nepārtrauktu dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves darbību un atbilstošu tehnisko stāvokli, LG ir pienākums kontrolēt sistēmā ievadītās un izvadītās dabasgāzes kvalitāti, veikt tās uzskaiti un līdzsvarot dabasgāzes pārvades sistēmu, savukārt pienākums tirgus dalībniekiem, kuri vēlas transportēt dabasgāzi, ir nodrošināt pārvades sistēmā ievadāmās dabasgāzes, biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstās sašķidrinātās dabasgāzes atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes raksturlielumiem, ievērot noteiktos darba režīmus un dabasgāzes transportēšanas grafiku.

Saskaņā ar Enerģētikas likumu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas noteikumus izstrādā sistēmas operators un apstiprina SPRK. Lai noteiktā dabasgāzes infrastruktūras lietošanas kārtība būtu caurskatāma, taisnīga, vienlīdzīga, nediskriminējoša un atklāta, kā arī tiktu sabalansētas un līdzsvarotas visu dabasgāzes tirgus dalībnieku intereses, Regulators pirms noteikumu apstiprināšanas organizēja konsultāciju procesu, kura laikā tika organizētas vairākas publiskās konsultācijas neklātienē, uzklausīšanas sanāksme un darba apspriedes ar infrastruktūras sistēmas operatoru.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra