Latvijas Gāze (LG) Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, kas atzīst par pamatotu Konkurences padomes (KP) uzlikto 2,2 miljonu eiro naudas sodu uzņēmumam, pārsūdzēs Augstākajā tiesā, informē uzņēmuma pārstāvis Vinsents Makaris.

Lai gan kopš Konkurences likuma spēkā stāšanās 2002. gadā Administratīvās tiesas ir atzinušas KP sodus par pareiziem vairāk nekā 97% lietu, Latvijas Gāze nešaubās, ka konkrētajā lietā KP lēmums tiks atzīts par prettiesisku. Lēmuma atstāšana spēkā radītu tik netaisnīgas sekas, ka liktu uzdot jautājumus par politisku ieinteresētību LG sodīšanā, neskatoties uz demokrātiskā un tiesiskā valstī pastāvošajiem principiem. Tādēļ nepieciešamības gadījumā LG izmantos visas iespējas aizsargāt savas intereses arī starptautiski, teikts uzņēmuma izplatītajā paziņojumā.

Advokāts Andris Rimša norāda, ka, pirmkārt, jau valsts ir pārkāpusi Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantu, kas uzliek tiesai pienākumu «pilnvērtīgi pārbaudīt pušu izteiktos pamatus, argumentus un pierādījumus». Administratīvās apgabaltiesas spriedums ir uzskatāmi labvēlīgs Konkurences padomei, ko citastarp apliecina tas, ka tuvu pie 60% no tiesas viedokļa veido teksts, kurš ir pārkopēts jeb absolūti precīzi atbilst Konkurences padomes lēmumam. Savukārt, gandrīz neviens no LG izvirzītajiem argumentiem nav vērtēts. Piemēram, tiesas vērtējums par to, kādēļ KP esot pamatoti konstatējusi dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, sastāv no burtiski pārkopēta teksta no KP lēmuma sešu lapu garumā. Šāds plaģiātisms un tiesas patstāvīga viedokļa neesamība ir pilnībā sagrāvusi cerības, ka tiesai ir vēlme pilnvērtīgi un objektīvi izvērtēt valsts iestāžu patvaļu. Tas arī apdraud tiesu sistēmas reputāciju, jo īpaši centienus uzlabot Latvijas vietu Pasaules ekonomikas foruma Globālās konkurētspējas indeksā reitingā par strīdu risināšanas efektivitāti, kurā Latvija šobrīd ierindota zemajā 116. vietā aiz tādām valstīm kā Kambodža, Ēģipte, Pakistāna, Etiopija un Zimbabve.

Kā norāda advokāts A.Rimša, otrkārt, spriedums soda LG par darbībām, kuras vairāku gadu garumā cieši uzraudzīja un apstiprināja minētās trīs iestādes vairāk nekā 100 lēmumos. Piemēram, 2011. gada 10. februāra lēmumā Konkurences padome viennozīmīgi un nešaubīgi atzina, ka LG atteikšanās piegādāt dabasgāzi «ir vērtējama kā tāda, kas ir vērsta uz savu tiesisko interešu aizsardzību, un izvirzītajai prasībai par iepriekšējā parāda samaksu nav saskatāms mērķis, kas būtu vērsts uz konkurences ierobežošanu, kavēšanu vai deformēšanu» un ka «AS Latvijas Gāze darbībās nav saskatāmas Konkurences likuma 13. panta pirmajā daļā noteikto aizliegumu pārkāpuma tiesiska sastāva pazīmes». KP bez jebkāda pamata mainīja savu viedokli un jau 2013. gada oktobrī LG uzlika 2,2 miljonu eiro sodu ar lēmumu, kurā «KP [Konkurences padome] secina, ka LG, piemērojot parādu atgūšanas praksi pret visiem jaunajiem lietotājiem gazificēto objektu lietojuma tiesību maiņas gadījumos, ir izdarījusi KL 13. panta pirmās daļas pārkāpumu». Šāda strauja likuma interpretācijas maiņa pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7. pantā ietverto aizliegumu piemērot sodu bez likuma pārkāpuma jeb ar atpakaļejošu spēku.

Treškārt, LG piemērotais naudas sods izgaismo KP ilglaicīgo patvaļu sodu piemērošanā. Visās attīstītajās konkurences tiesību jurisdikcijās – tostarp Eiropas Savienības līmenī, Vācijā, Francijā, Apvienotajā Karalistē, Itālijā, Nīderlandē, Zviedrijā, ASV, Japānā – naudas sodi tiek aprēķināti no tās apgrozījuma daļas, uz kuru attiecas paveiktā darbība. Taču LG piemērojamo sodu KP aprēķināja no visa uzņēmuma apgrozījuma, neraugoties uz to, ka LG rīcība, kuru valsts iestādes analizēja un apstiprināja vairākus simtus reižu, attiecās uz mazāk nekā vienu tūkstošo daļu no tās kopējā apgrozījuma. Tas ir radījis klaji nesamērīgu un netaisnīgu rezultātu, jo īpaši ņemot vērā to, ka gan Konkurences padome, gan Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka LG rīcība neietekmēja konkurenci.

Jau ziņots, ka 2.septembrī Administratīvā apgabaltiesa pieņēma spriedumu, ar kuru atzīst, ka ir pareizs un pamatots KP 2013.gada lēmums LG likt mainīt parādu atgūšanas praksi un piemērot naudas sodu 2,2 miljonu eiro apmērā par monopolstāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, bet 9.septembrī LG paziņoja, ka šis spriedums tiks pārsūdzēts.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra