Latvijas dabasgāzes kompānijas AS Latvijas Gāze 2014. gadā strādāja ar 32,03 miljonu eiro neto peļņu, kas ir par 0,12 miljoniem eiro jeb 0,4% mazāk nekā 2013. gadā, kad kompānijas peļņa bija 32,15 miljoni eiro, liecina uzņēmuma paziņojums Nasdaq Riga.

Latvijas Gāzes neto rentabilitāte 2014. gadā bija 6,4%, bet 2013. gadā – 5,6%.

2014. gadā Latvijas Gāze investēja 30,0 miljonus eiro dabasgāzes sistēmas modernizācijā un jaunu pamatlīdzekļu izveidošanā. 49,2% kopējo investīciju tika izlietoti maģistrālo gāzesvadu sistēmas modernizācijai, 21,3% - sadales tīklu paplašināšanai un pamatlīdzekļu atjaunošanai un 26,5% - Inčukalna PGK ekspluatācijas drošības paaugstināšanai un iekārtu modernizācijai. Kopējais gazificēto objektu skaits gada beigās sasniedza 443,4 tūkst.

Kompānija informē, ka pārskata gadā lietotājiem piegādāti 1 293,9 miljoni m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2013. gadu dabasgāzes realizācija m3 samazinājās par 10,9%. Dabasgāzes tirdzniecības apjoma samazinājumu kompānijā skaidro ar augsto gaisa temperatūru ziemas mēnešos, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizstāšanu ar šķeldu.

Dabasgāzes tirdzniecības cenu izmaiņas 2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu ietekmēja naftas produktu kotāciju izmaiņas biržā, valūtu vērtības attiecība un gāzes piegādes plūsmas.

2014. gadā Latvijas Gāze lietotājiem pārdeva dabasgāzi un sniedza pakalpojumus par 503,1 miljoniem eiro, kas ir par 12,4% mazāk nekā 2013. gadā; izdevumi (bez administratīvajām izmaksām) bija 452,3 miljoni eiro un bruto peļņa - 50,7 miljoni eiro. Neto apgrozījuma struktūras izmaiņas saistītas ar dabasgāzes realizācijas apjoma un dabasgāzes tirdzniecības cenas izmaiņām, kā arī ar Inčukalna PGK sniegto pakalpojumu citu valstu vajadzībām struktūras izmaiņām.

2014. gada sezonā Inčukalna PGK iesūknēja 1,907 miljardus m3 dabasgāzes un izsūknēja 2,058 mljrdus m3. Salīdzinot ar 2013. gada sezonu, iesūknētās dabasgāzes apjoms samazinājās par 10,7%, jo pēc 2013./2014. gada apkures sezonas beigām krājumos palika 425,4 miljoni m3 gāzes. Tā kā dabasgāzes glabāšanas tarifi ir noteikti par gāzes glabāšanu vienu sezonu, tad 2014. gadā pieauga ieņēmumi par gāzes glabāšanu. Izsūknētās dabasgāzes apjoms pārskata periodā palielinājās par 10,9%.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra