SIA Liepājas enerģija dalībnieki 8. aprīlī, apstiprināja uzņēmuma 2014.gada pārskatu. Uzņēmums 2014.gadā turpinājis īstenot modernizācijas procesus, palielinājis atjaunojamā energoresursa izmantošanu līdz 65%, sasniedzot 19 miljonu eiro apgrozījumu un 2,6 miljonu eiro peļņu, informē uzņēmuma pārstāve Agija Tērauda.

2014.gadā Liepājas enerģija turpināja īstenot investīciju un attīstības programmu, rekonstruējot 7 km Liepājas pilsētas siltumtrašu, bet, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus, izbūvējot arī jaunu siltumtrasi 1,6 km garumā. Savienojot jauno trasi ar centralizētajiem siltumtīkliem, tika likvidētas divas nelielas gāzes katlu mājas, bet rekonstruētā posma klienti nodrošināti ar siltumenerģiju, kas iegūta no atjaunojamā energoresursa. Veiktie rekonstrukciju darbi ļāva ievērojami samazināt siltuma zudumus siltumtīklos - salīdzinot ar 2013.gadu par 5%. Tāpat Liepājas enerģija pērn par 61,5% palielinājusi atjaunojamā kurināmā - koksnes šķeldas - īpatsvaru siltumenerģijas ražošanā.

Uzņēmums aizvadītajā gadā saražoja nepilnus 238 tūkst. MWh siltumenerģijas, un 44,5 tūkstošus MWh elektroenerģijas. Salīdzinājumā ar 2013.gadu siltumenerģijas piegādē ir 3,7% samazinājums, ko noteica siltāki laika apstākļi pērnā gada sākumā un klientu īstenotie energoefektivitātes pasākumi, savukārt elektroenerģijas ražošanā ir panākts vairāk nekā 11% pieaugums.

Pagājušajā gadā pret iepriekšējo pārskata periodu 2013. gadā pieaudzis jauno klientu skaits - pērn centralizētajiem siltumtīkliem pieslēgti 27 jaunu klientu objekti ar kopējo slodzi 4,25 MW.

Investīciju projektu īstenošanai Liepājas enerģija piesaistījusi banku ilgtermiņu kredītresursus, kuru kopējā summa 2014.gada beigās bija 16,5 miljoni eiro. Pērn uzņēmums kredītresursu atmaksai novirzījis 6,8 miljonus eiro, bet 2015.gadā šim mērķim paredzēti 2 miljoni eiro.

2014.gadā Liepājas enerģijas peļņa veido 14% no apgrozījuma, sasniedzot 2,6 miljonus eiro. Attiecībā pret 2013.gadu uzņēmuma apgrozījums ir mazāks par 3%, bet peļņa - par 31%. Apgrozījuma un peļņas samazinājums saistīts ar 2013.gada nogalē veikto siltumenerģijas tarifa pazemināšanu, kā arī zemāku patērētās siltumenerģijas apjomu.

Liepājas enerģijas dalībnieki nolēma 10% no peļņas novirzīt uzņēmuma siltumapgādes efektivitātes palielināšanai un 90% izmaksāt dividendēs. Liepājas pašvaldības budžets līdz ar dividenžu izmaksu šogad tiks papildināts par 913 803 eiro un jau ceturtdien, 9.aprīlī, Liepājas domes Finanšu komitejā paredzēts lemt par finansējuma sadali.

Uzņēmums mērķtiecīgi turpinās ilgtermiņa izaugsmes plāna īstenošanu, paredzot uzņēmuma pārvades un sadales tīklu rekonstrukciju, pieslēgumu izveidi jauniem klientiem, pāreju uz koksnes šķeldas kā kurināmā izmantošanu vienā no uzņēmuma katlu mājām, kā arī jauno 2015./2016.gada apkures sezonu plānojot uzsākt ar samazinātu siltumenerģijas tarifu.

SIA Liepājas enerģija ir dibināta 2005.gadā un nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 97 kilometri. SIA Liepājas enerģija akcionāri ir AS Latvenergo (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA Enerģijas risinājumi (10%); uzņēmumā strādā ap 90 darbinieku.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra