Latvijas lietotājiem sava patēriņa vajadzībām gāzi varēs piegādāt no alternatīviem avotiem, paredz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes šodien apstiprinātie dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumi.

Turpmāk dabasgāzes pārvades sistēmas un pazemes gāzes krātuves izmantošana un brīvo jaudu piešķiršana būs pārskatāma, atklāta un darbosies uz vienlīdzīgiem nosacījumiem. Līdz šim trešo pušu piekļuve balstījās uz divpusējo vienošanos ar AS Latvijas Gāze, norāda SPRK

Noteikumi nosaka dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumus, pārvades sistēmas un krātuves brīvo jaudu lietošanas tiesību piešķiršanas kārtību, gadījumus, kādos infrastruktūras operators drīkst pārtraukt vai ierobežot pārvades sistēmas un krātuves lietošanu, pārvades sistēmas operatora un lietotāju tiesības un pienākumus, norēķinu kārtību un sistēmā ievadītās un izvadītās dabasgāzes līdzsvarošanas jeb balansēšanas kārtību.

Saskaņā ar noteikumiem informācija par tirgū pieejamajām pārvades sistēmas un krātuves brīvajām jaudām būs atklāta, publiski pieejama AS Latvijas Gāze mājaslapā internetā un regulāri aktualizējama.

Nolūkā nodrošināt nepārtrauktu dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves darbību un atbilstošu tehnisko stāvokli, Latvijas Gāzei ir pienākums kontrolēt sistēmā ievadītās un izvadītās dabasgāzes kvalitāti, veikt tās uzskaiti un līdzsvarot dabasgāzes pārvades sistēmu, savukārt pienākums tirgus dalībniekiem, kuri vēlas transportēt dabasgāzi, ir nodrošināt pārvades sistēmā ievadāmās dabasgāzes, biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstās sašķidrinātās dabasgāzes atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes raksturlielumiem, ievērot noteiktos darba režīmus un dabasgāzes transportēšanas grafiku.

Saskaņā ar Enerģētikas likumu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas noteikumus izstrādā sistēmas operators un apstiprina SPRK. Lai noteiktā dabasgāzes infrastruktūras lietošanas kārtība būtu caurskatāma, taisnīga, vienlīdzīga, nediskriminējoša un atklāta, kā arī tiktu sabalansētas un līdzsvarotas visu dabasgāzes tirgus dalībnieku intereses, Regulators pirms noteikumu apstiprināšanas organizēja konsultāciju procesu, kura laikā tika organizētas vairākas publiskās konsultācijas neklātienē, uzklausīšanas sanāksme un darba apspriedes ar infrastruktūras sistēmas operatoru.

Konsultāciju laikā savu viedokli par sagatavotajiem noteikumu projektiem izteica Ekonomikas ministrija, Konkurences padome, Latvijas Nacionālā gāzes termināļa biedrība, Lietuvas enerģētikas ministrija, Lietuvas nacionālā cenu un enerģijas kontroles komisija un komersanti - AB Amber Grid, AS EG Vorguteenus, AS Elering Gaas, AS Eesti Energia, Klaipedos Nafta, UAB Lietuvos duju tiekimas, UAB Get Baltic, UAB Litgas un AS Latvenergo.

Kopumā regulators saņēma aptuveni 500 priekšlikumus (daudzi no kuriem savstarpēji pārklājās) par vairāk nekā 20 dažādām ar noteikumiem saistītām tēmām. Regulators iepazinās un rūpīgi izvērtēja visus priekšlikumus. Lielākā daļa no ieteikumiem ir ņemta vērā un Latvijas Gāzes izstrādāto noteikumu projektu redakcijas konsultāciju procesa laikā tika atbilstoši pilnveidota.

Regulators sekos līdzi, kā Latvijas Gāze pilda noteikumos ietvertos pienākumus un kāda veida uzlabojumi būtu nepieciešami nākotnē, lai sekmētu pēc iespējas atvērtu un ērtu pārvades sistēmas un krātuves izmantošanu trešajām pusēm.

AS Latvijas Gāze uzskata, ka šādi Regulatora apstiprinātie noteikumi ir klaji pretrunā ar Enerģētikas likumu, kas paredz iespēju brīvi izvēlēties tirgotāju vien no 2017. gada 3. aprīļa (ja neiestājas likumā minēti īpaši apstākļi iepriekš), kā arī tie ir pretrunā ar 1997. gadā noslēgtajiem akciju pirkuma-pārdevuma līgumiem, kas paredz AS Latvijas Gāze ekskluzīvas tiesības uz dabasgāzes pārvadi, uzglabāšanu, sadali un tirdzniecību līdz 2017. gada 3. aprīlim, informē uzņēmuma pārstāvis Vinsents Makaris.

Ņemot vērā Enerģētikas likuma neievērošanu un akcionāru tiesību pārkāpumu, AS Latvijas Gāze uzskata, ka Regulatoram ir jāpārstrādā un jāmaina pieņemtie noteikumi.

AS Latvijas Gāze vērtēs arī citus noteikumu punktus un to atbilstību Latvijas likumiem un akcionāru noslēgtajiem līgumiem ar valsti.

 

papildināts virsraksts un pievienots Latvijas Gāzes komentārs 10.-12.rindkopā


 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra