Administratīvā apgabaltiesa šodien ierosināja lietu pēc AS Latvijas Gāze (LG) pieteikuma par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 10.septembra lēmumu saistībā ar dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumiem, kas ļauj Latvijas lietotājiem gāzi piegādāt no alternatīviem avotiem.

Kā aģentūru LETA informēja tiesā, lieta tiks izskatīta nākamā gada 15.februārī.

Tiesā papildināja, ka no LG ir pieteikts arī lūgums par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu - apturēt SPRK lēmuma AS Latvijas Gāze dabasgāzes pārvaldes sistēmas lietošanas noteikumi" konkrēta punkta darbību -, ko tiesa skatīs 3.novembrī plkst.12.

LG administratīvajā tiesā apstrīdējusi dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumus, kas ļauj Latvijas lietotājiem gāzi piegādāt no alternatīviem avotiem, iepriekš vēstīja TV3. Vienlaikus LG atteikusi Latvenergo ieceri piegādāt sev gāzi no Lietuvas.

SPRK 10.septembrī apstiprināja un pirms mēneša stājās spēkā ar dabasgāzes infrastruktūru saistītie noteikumi - AS Latvijas Gāze dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi un AS Latvijas Gāze Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi.

Viens no priekšlikumiem, ko noteikumu izstrādes gaitā SPRK saņēma no komersantiem, norādīja uz nepieciešamību noteikt izejas punktus no pārvades sistēmas uz sadales sistēmu, kas ļautu Latvijas lietotājiem piegādāt gāzi no alternatīviem avotiem sava patēriņa vajadzībām. Attiecīgo priekšlikumu regulators ir ņēmis vērā, un tas ir iestrādāts apstiprinātajos noteikumos.

Kopumā noteikumi nosaka dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumus, pārvades sistēmas un krātuves brīvo jaudu lietošanas tiesību piešķiršanas kārtību, gadījumus, kādos infrastruktūras operators drīkst pārtraukt vai ierobežot pārvades sistēmas un krātuves lietošanu, pārvades sistēmas operatora un lietotāju tiesības un pienākumus, norēķinu kārtību un sistēmā ievadītās un izvadītās dabasgāzes līdzsvarošanas jeb balansēšanas kārtību.

Saskaņā ar noteikumiem informācija par tirgū pieejamajām pārvades sistēmas un krātuves brīvajām jaudām būs atklāta, publiski pieejama LG mājaslapā un regulāri aktualizējama.

Nolūkā nodrošināt nepārtrauktu dabasgāzes pārvades sistēmas un krātuves darbību un atbilstošu tehnisko stāvokli LG ir pienākums kontrolēt sistēmā ievadītās un izvadītās dabasgāzes kvalitāti, veikt tās uzskaiti un līdzsvarot dabasgāzes pārvades sistēmu, savukārt pienākums tirgus dalībniekiem, kuri vēlas transportēt dabasgāzi, ir nodrošināt pārvades sistēmā ievadāmās dabasgāzes, biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstās sašķidrinātās dabasgāzes atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes raksturlielumiem, ievērot noteiktos darba režīmus un dabasgāzes transportēšanas grafiku.

Saskaņā ar Enerģētikas likumu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas noteikumus izstrādā sistēmas operators un apstiprina SPRK. Lai noteiktā dabasgāzes infrastruktūras lietošanas kārtība būtu caurskatāma, taisnīga, vienlīdzīga, nediskriminējoša un atklāta, kā arī tiktu sabalansētas un līdzsvarotas visu dabasgāzes tirgus dalībnieku intereses, regulators pirms noteikumu apstiprināšanas organizēja konsultāciju procesu, kura laikā tika organizētas vairākas publiskās konsultācijas neklātienē, uzklausīšanas sanāksme un darba apspriedes ar infrastruktūras sistēmas operatoru.

LETA jau iepriekš rakstīja, ka pirmoreiz publisko apspriešanu par dabasgāzes pārvades sistēmas un pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu projektiem SPRK izsludināja šā gada februārī. Savukārt marta sākumā SPRK saņēma kopumā 11 priekšlikumus ne tikai no Latvijas, bet arī Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem un institūcijām.

Marta beigās SPRK lēma, ka LG jāprecizē minēto noteikumu projekts, ko gāzes kompānija paveica jūnija sākumā. Iepazīstoties ar precizētajiem noteikumu projektiem, Latvenergo norādīja, ka noteikumos joprojām nav ņemti vērā Latvenergo iepriekš paustie priekšlikumi. Energokompānija norādīja, ka noteikumi neparedz iespēju Latvijas dabasgāzes lietotājiem iegūt trešās puses pieeju dabasgāzes pārvades sistēmai.

LG ieskatā SPRK pieņemtie dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumi ir jāmaina, jo tie neievēro Enerģētikas likumu un pārkāpj akcionāru tiesības, taču SPRK atteicās komentēt šo uzņēmuma paziņojumu.

Igaunijas energokompānija Eesti Energia paziņoja, ka pēc noteikumu pieņemšanas uzņēmums izvērtēs iespēju piedāvāt gāzi Latvijas patērētājiem.

Savukārt enerģētikas eksperts Reinis Āboltiņš apstiprinātos noteikumus nodēvēja par revolucionāriem. Pēc viņa domām, gāzes infrastruktūras lietošanas noteikumi ir daudz svarīgāki gāzes tirgus atvēršanai nekā LG sadalīšana. «Noteikumi ir revolūcija. Tas ir mazs solis SPRK un Latvijas Gāzei, bet milzīgs solis gāzes tirgum,» sacīja Āboltiņš.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra