Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) visu četru elektrības tirgotāju līgumos konstatējis patērētājiem netaisnīgus līguma nosacījumus, informē PTAC vadītāja Baiba Vītoliņa.

PTAC ir izvērtējis visu elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus un līgumu projektus, kuri piedāvā elektrību mājsaimniecībām - AS Latvenergo, SIA Baltcom TV, SIA 220 Enerģija un SIA Win Baltic, - visos līgumos konstatējot neatbilstības.

PTAC ir konstatējis dažādus netaisnīgus līguma noteikumus patērētājiem piedāvātajos līgumu projektos, piemēram, neatbilstoša maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, līguma automātiska pagarināšana, neatbilstoši līgumsodi, tirgotāja plašās iespējas vienpusēji pieņemt lēmumu par līguma izbeigšanu, kā arī ierobežotās patērētāju tiesības iesniegt tirgotājam pretenzijas par izrakstīto rēķinu. Tāpat daudzos līgumos ir ietverti neprecīzi un nesaprotami līguma noteikumi.

Pēc Vītoliņas teiktā, PTAC ar visiem tirgotājiem pārrunā iespējas koriģēt konstatētas nepilnības patērētājiem piedāvātajos elektroenerģijas tirdzniecības līgumos un šajā jautājumā esot panākts būtisks progress.

PTAC šogad jau saņēmis sešas patērētāju sūdzības un 30 patērētāju e-pastus, kuros lūgtas konsultācijas saistībā ar elektrības tirgotāju rīcību. Pamatā sūdzības un konsultācijas bija saistītas ar pakalpojuma sniedzēja sasniedzamības un komunikācijas problēmām, norēķinu kārtību, skaitītāja rādījumiem un to nodošanu, kā arī pārpratumiem saistībā ar piemērotāko piedāvājumu saņemšanu un līguma slēgšanu.

Jau ziņots, ka Konkurences padome (KP) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) elektroenerģijas tirgus atvēršanu mājsaimniecībām vērtē pozitīvi, taču vēl esot nepieciešami uzlabojumi, lai veicinātu konkurenci.

KP vadītāja Skaidrīte Ābrama sacīja, ka KP nav konstatējusi ierobežojumus jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai elektroenerģijas tirgū, taču pastāv būtiski riski, kas var mazināt uzņēmēju vēlmi sākt tirgot elektroenerģiju. Ābrama kā galveno risku norādīja AS Sadales tīkls atrašanos dominējošā stāvoklī un pārmērīgo sasaisti ar AS Latvenergo.

Jau ziņots, ka no šā gada 1.janvāra visas mājsaimniecības elektrību sāka iegādāties atvērtajā tirgū. Mājsaimniecības elektrību var iegādāties no četriem tirgotājiem - AS Latvenergo, SIA Baltcom TV, SIA 220 Enerģija vai SIA Win Baltic.

Latvija elektroenerģijas tirgus atvēršanas procesu sāka 2007.gada 1.jūlijā, kad spēkā stājās Elektroenerģijas tirgus likuma izmaiņas, kas deva tiesības jebkuram elektroenerģijas lietotājam mainīt elektroenerģijas tirgotāju. Saeima 2014.gada 20.martā pieņēma grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, paredzot, ka mājsaimniecībām elektroenerģijas tirgus tiks atvērts no 2015.gada 1.janvāra. Tas nozīmē, ka līdz 2014.gada 31.decembrim elektroenerģijas piegādē un norēķinos saglabājās līdz šim spēkā esošā kārtība, bet no 2015.gada 1.janvāra visi elektroenerģijas lietotāji, tostarp mājsaimniecības, pirks elektroenerģiju brīvajā tirgū.

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm tiks sniegts atbalsts 100 un 300 kilovatstundu mēnesī apmērā par cenu, kas ir līdzšinējā Starta tarifa apmērā.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra