Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma uzdot AS Augstsprieguma tīkls veikt tarifu projekta pārrēķinu un iesniegt pārrēķināto tarifu projektu līdz šī gada 7.aprīlim. Sagaidāms, ka salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, pēc pārrēķina  pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs samazināsies, informē Regulatora pārstāve Inese Krūmiņa.

2014.gada beigās AS Augstsprieguma tīkls iesniedza Regulatoram pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu. Šī gada 25.februārī Regulators saņēma pieprasīto papildu informāciju. Izvērtējot informāciju, Regulators konstatēja, ka nepieciešams precizēt tarifu aprēķinā iekļautās zudumu un tehnoloģiskā procesa izmaksas, kā arī pārrēķināt tarifu projektā iekļauto nolietojumu un kapitāla atdevi atbilstoši komersanta pagājušā gada bilances rādītājiem.

Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts paredz tarifu kāpumu – atkarībā no elektroietaišu pieslēguma vietas pārvades sistēmai elektroenerģijas pārvadīšanas tarifa kāpums ir paredzēts robežās no 3% līdz 9%, savukārt maksas par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu kāpums ir no 1% līdz 5%. Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs ir tikai viena no komponentēm, kas veido maksu par elektroenerģiju. AS Augstspriegumu tīkls ir vienīgais elektroenerģijas pārvades komersants valstī un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas tieši attiecas uz sadales sistēmas operatoru un dažiem lietotājiem, kas tieši pieslēgti pārvades sistēmai.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra