Lai mazinātu siltuma cenu un atkarību no importētajiem energoresursiem, AS Rīgas siltums (RS) peļņu  - 2,8 miljonus eiro - novirzīs biokurināmā katlumājas ar jaudu līdz 100 MW projektam, informē uzņēmuma pārstāve Linda Rence.

RS finanšu gadu, kas ilga no 2013.gada oktobra līdz 2014.gada septembrim (2014.gads), pabeigusi ar 173 miljoniem eiro lielu apgrozījumu. Tas ir par 44 miljoniem eiro mazāks nekā iepriekšējā finanšu gadā. Apgrozījuma samazinājumu izraisīja divi faktori: neparasti siltā ziema, kā rezultātā samazinājās siltumenerģijas patēriņš, un zemāks siltumenerģijas tarifs.

2013./2014.finanšu gads tika noslēgts ar 2,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 4,5 miljoniem eiro mazāka nekā gadu iepriekš. Uzņēmuma bruto peļņas rentabilitāte 2013./2014.finanšu gadā bija 2,7%.

2013./2014.finanšu gada apkures sezona Rīgā bija par 3 dienām īsāka, bet vidējā gaisa temperatūra par 3,4°C augstāka nekā noteikts Latvijas būvnormatīvos, uz kuru pamata, tiek sastādīts budžeta plāns.

Peļņas apmērus ietekmēja arī subsidētās elektroenerģijas nodokļa ieviešana, obligātā iepirkuma atcelšana koģenerācijas stacijām ar jaudu virs 4MWel no 2014.gada 1.janvāra, kā arī likumdošanas izmaiņas, kas nosaka, elektroenerģijas pārdošanas cenas ierobežojumus no 2014.gada 1.maija, lai ierobežotu elektroenerģijas ražotājiem sniegtā atbalsta pieaugumu. Tāpat peļņu ietekmēja dabasgāzes lietotāju grupas maiņa, jo likumdošanas izmaiņu rezultātā, samazinoties elektroenerģijas ražošanai, samazinājās gāzes patēriņš, tādējādi RS neguva plānotos ieņēmumus atbilstoši pieaugošajiem izdevumiem.

RS un SIA Enerģijas Risinājumi 2014.gada nogalē nodibināja siltumenerģijas kopuzņēmumu SIA Rīgas BioEnerģija, lai attīstītu biokurināmā katlumājas projektu.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra