Eiropas Parlaments trešdienas balsojumā apstiprināja ar ES ministriem panākto vienošanos par ES siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) reformu, informē EP pārstāvniecība Latvijā.

Reformas mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda izmešu kredītpunktu pārpalikumu ETS sistēmā, lai paaugstinātu cenu par piesārņošanas tiesībām. Jaunā ETS tirgus stabilitātes rezerves sistēma darbu sāks 2019. gadā.

Jaunie noteikumi izveido ETS tirgus stabilitātes rezerves sistēmu, kas, kvotu pārpalikumam sasniedzot noteiktu slieksni, automātiski izņem no tirgus noteiktu daļu ETS kvotu un pārvieto tās rezervē. Ja tirgū rastos kvotu iztrūkums, tās varētu atgriezties apritē. Pašlaik ETS kopš 2009.gada veidojies siltumnīcefekta gāzu izmešu kvotu pārpalikums, kura apjomu lēš uz vairāk nekā diviem miljardiem kvotu punktu.

«Tirgus stabilitātes rezerve ir efektīvs, tirgus svārstībām piesaistīts rīks, kas stabilizēs ETS sistēmu un nosargās Eiropas ilgtspējas un klimata politikas pamatus. Tirgus stabilitātes rezerve palīdzēs nodrošināt to, ka emisijas kvotu cenas stimulē inovāciju energoefektivitātes jomā. Tas palīdzēs Eiropai efektīvāk tuvoties mērķim par 40% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju,» norādīja ziņotājs Ivo Belets (EPP, BE). Deputāti ar Padomi panākto vienošanos apstiprināja ar 495 balsīm par, 158 pret un 49 atturoties.

«Rūpniecības nozarēs, kur patērē daudz enerģijas (tērauda, ķīmisko vielu, stiklrūpniecības u.c.) emisiju samazināšana ir sarežģīts uzdevums, tam jāveic nopietni ieguldījumi. Mums jānodrošina ražotājiem viņiem pietiekama drošība par nākotni, lai viņi neizvēlētos pārcelt ražotnes ārpus Eiropas, uz valstīm, kurās ir mazāk stingra klimata politika,» piebilda Belets.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, no tirgus izņemtās emisiju kvotas (ap 900 miljonu kvotu, kas jāizņem no tirgus vismaz līdz 2019. gadam), pārvietos uz ETS tirgus stabilizācijas rezervi.

Rezervē varētu nonākt arī emisijas atļaujas, kas netiks pārdotas līdz pašreizējā tirdzniecības posma beigām (2020. gads), par ko vēl jālemj, pārskatot ETS direktīvu (tās grozījumu priekšlikumus Komisija iesniegs šogad).

Tirgus stabilizācijas rezervju sistēma sāks darboties agrāk, 2019. gada 1.janvārī, nevis 2021.gadā, kā sākotnēji bija rosinājusi Komisija.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra