Turpinot darbu pie AS Latvijas Gāze izstrādāto dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumu projektu izvērtēšanas un pilnveidošanas, šodien Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) pārstāvji tikās ar 10 tirgus dalībniekiem un institūcijām, kas regulatoram noteikumu projektu publiskās konsultācijas laikā sniedza savus ieteikumus noteikumu projektu pilnveidošanai, informē SPRK.

Tikšanās mērķis bija dot iespēju Baltijas valstu tirgus dalībniekiem un institūcijām sanākt kopā viedokļu apmaiņai klātienē. Uz sanāksmi bija ieradušies gan Latvijas, gan Lietuvas un Igaunijas pārstāvji no uzraugošām un regulējošām iestādēm – Lietuvas un Igaunijas regulatoriem, Latvijas Ekonomikas ministrijas un Konkurences padomes, kā arī komersantu pārstāvji: Litgas, Eesti Energia, Latvenergo, Klaipedos nafta, Lietuvos duju tiekimas, Latvijas nacionālā gāzes termināļa biedrības.

Tikšanās laikā noteikumu projektu autors – Latvijas Gāze – iepazīstināja klātesošos ar dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas tehnisko raksturojumu, kas ir SPRK iesniegtās noteikumu redakcijas pamatā, kā arī sniedza apkopojošu informāciju par jau šobrīd ar Igaunijas un Lietuvas komersantiem parakstītajiem līgumiem par dabasgāzes infrastruktūras izmantošanu. Tika uzsvērts, ka sagatavotie noteikumu projekti kalpos pārejas periodā līdz dabasgāzes tirgus atvēršanai 2017. gadā.

Tikšanās dalībnieki uzsvēra būtiskākos aspektus, kurus nepieciešams izvērtēt un iestrādāt noteikumu projektā. Kā nozīmīgākie tika minēti: jaudu piešķiršanas mehānisms, Latvijas lietotāju piekļuve infrastruktūrai, trešo pušu piekļuves nosacījumi, nepieciešamība uzlabot un pilnveidot informācijas apmaiņas mehānismu starp operatoriem un infrastruktūras lietotājiem, uzsverot elektroniskas informācijas apmaiņas priekšrocības, dabasgāzes sistēmu sadarbspējas jautājumi, kas sevī ietver uzskaites mērvienību izmantošanu, vienotu uzskaites laika periodu.

Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā lietotāji var pieteikties uz AS Latvijas Gāze piederošās pārrobežu pārvades sistēmas brīvajām jaudām, pārvades sistēmas operatora un lietotāju tiesības un pienākumus, norēķinu kārtību par pārvades sistēmas lietošanu un balansēšanu. Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā lietotāji var rezervēt pazemes gāzes krātuves brīvās jaudas, krātuves operatora un lietotāju tiesības un pienākumus, norēķinu kārtību par krātuves lietošanu, termiņus un kārtību, kādā krātuves operators publisko krātuves pakalpojumu nosacījumus. Atbilstoši noteikumu projektiem dabasgāzes krātuves un pārvades sistēmas jaudas ir pieejamas trešajai pusei pēc tam, kad ir piešķirtas jaudas Latvijas dabasgāzes lietotāju apgādei ar dabasgāzi.

Regulators apkopos un izvērtēs visus izteiktos priekšlikumus un aicinās AS Latvijas Gāze precizēt noteikumu projektus.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra