Šogad Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) veicis 876 pārbaudes bīstamās augļkoku slimības bakteriālās iedegas (Erwinia amylovora) atklāšanai, informē VAAD.

Kopā šogad noņemti 514 paraugi bakteriālās iedegas noteikšanai, 510 no tiem laboratoriski izanalizēti, Erwinia amylovora konstatēta Jelgavas novadā, vienā pagājušā gada perēklī – komercdārzā (divi pozitīvi paraugi) un vienā piemājas dārzā, iepriekšējā gada perēkļa buferzonā (viens pozitīvs paraugs). Piemājas dārzā inficēta viena bumbiere, lai novērstu infekcijas izplatīšanos, 10 m rādiusā ap to iznīcinātas arī vēl 3 ābeles. Arī komercdārzā infekcija konstatēta bumbierēm. Bakteriālo iedegu pazīmes novērojamas vairākās vietās, lai novērstu infekcijas izplatīšanos, šajā dārzā jāiznīcina 36 bumbieres.

Latvijā bakteriālā iedega pirmo reizi konstatēta 2007.gada jūlijā, kad atklāti 26 šīs slimības perēkļus VAAD inspektori atklāja Zemgales, Rīgas, Latgales un Dienvidkurzemes reģionos. Visplašāk bakteriālās iedegas bija izplatīta Zemgalē. Apkarot bakteriālo iedegu var vienīgi izcērtot un iznīcinot inficētos un apkārtesošos kokus, tādēļ tika piemēroti ļoti strikti fitosanitārie pasākumi.

Latvijai ir piešķirts aizsargājamās zonas statuss uz šo organismu. Tas nozīmē, ka, lai Latvijā izplatītu bakteriālo iedegu saimniekaugus jāievēro papildus prasības, kā arī tiek veiktas regulāras pārbaudes dažādās bakteriālās iedegas saimniekaugu augšanas un audzēšanas vietās. Bakteriālo iedegu saimniekaugi - augi, kuri var inficēties ar šo slimību: ābeles, bumbieres, krūmcidonijas, vilkābeles, pīlādži, korintes, klintenes, cidonijas, pirakantas (ugunsērkšķi), mespili, stranvēzijas, eriobotrijas.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra