Ekonomikas ministrija izsludinājusi konkursu uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) priekšsēdētāja un četriem padomes locekļu amatiem, informē EM.

Pretendenti dalībai konkursā var pieteikties EM līdz 2016. gada 5. janvārim. SPRK priekšsēdētāja un viena padomes locekļa amata pienākumu izpilde tiks uzsākta pēc 2016. gada 25. februāra, savukārt trīs padomes locekļu amata pienākumu izpilde tiks uzsākta pēc 2016. gada 2. jūlija, kad beigsies pilnvaru termiņš esošajiem padomes locekļiem.

SPRK priekšsēdētāja amata pretendentam izvirzītas šādas prasības - Latvijas Republikas pilsonība; augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinībās, finanšu vai tiesību zinātņu jomā (doktora zinātniskais grāds tiks uzskatīts par priekšrocību); administratīvā darba pieredze un/vai vadības pieredze kādā no regulējamām nozarēm ne mazāk kā 3 gadi; starptautiska mācību un/vai darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību; izpratne un labas zināšanas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem un attīstības tendencēm, zinātniskās publikācijas regulēšanas jautājumos tiks uzskatīta par priekšrocību; zināšanas, izpratne un spēja orientēties regulējamo nozaru normatīvo aktu jomā; zināšanas komercdarbības valsts atbalsta kontroles jautājumos; teicamas latviešu un ļoti labas angļu valodas zināšanas gan rakstiski, gan mutiski;citu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību; vadības, organizēšanas un stratēģiskās plānošanas prasmes; prasme teorētiskās zināšanas pielietot praksē, prezentēt, argumentēt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošiem jautājumiem; labas analītiskās spējas; augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes; kā arī atbilstība likumam Par valsts noslēpumu amata pienākumu pildīšanai.

SPRK padomes locekļa amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības - Latvijas Republikas pilsonība; augstākā izglītība ekonomikā, vadības zinībās, finanšu vai tiesību zinātņu jomā (doktora zinātniskais grāds tiks uzskatīts par priekšrocību); administratīvā darba pieredze un/vai pieredze darbā kādā no regulējamām nozarēm; starptautiska mācību un/vai darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību; izpratne un labas zināšanas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem, zinātniskās publikācijas regulēšanas jautājumos tiks uzskatīta par priekšrocību; zināšanas un izpratne par normatīvajiem aktiem regulējamo nozaru jomā; zināšanas komercdarbības atbalsta kontroles jautājumos; teicamas latviešu un ļoti labas angļu valodas zināšanas gan rakstiski, gan mutiski; citu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību; organizēšanas un stratēģiskās plānošanas prasmes; prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošiem jautājumiem; labas analītiskās spējas; augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes; kā arī atbilstība likumam Par valsts noslēpumu amata pienākumu pildīšanai.

Pretendentiem jāiesniedz motivēts pieteikums, norādot amatu, uz kuru pretendē; autobiogrāfija (CV); izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rakstisks apliecinājums par atbilstību likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 37. un 38.pantā noteiktajām prasībām. Vienlaikus pretendentiem jāiesniedz arī rakstisks konceptuāls izklāsts par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas attīstību valstī, norādot aktuālās regulatoru darbības problēmas, regulatora attīstības tendences (darbība, ievērojot patērētāju tiesības un regulējamo izņēmumu konkurētspēju); kā arī cenu līmeņa noteikšanas metodes piemērošanas lietderību un īstenojamību SPRK kompetencē esošajās nozarēs vai šobrīd noteikto vidējo svērto kapitāla izmaksu koeficientu (WACC) pamatotību un iespējamās izmaiņas.

SPRK priekšsēdētāja un padomes locekļu kandidātus izvērtēs konkursa komisija. Komisija lēmumu par atbilstošākajiem SPRK priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentiem iesniegs ekonomikas ministram. Ekonomikas ministrs izvēlētos pretendentus iesniegs izvērtēšanai Ministru kabinetam, kas pieņems lēmumu par to virzīšanu apstiprināšanai Saeimā. SPRK priekšsēdētāja un padomes locekļus amatos ieceļ Saeima uz 4 gadiem.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra