Krievijas pērn pieņemtais lēmums no 2014.gada 7.augusta uz vienu gadu aizliegt importu noteiktai lauksaimniecības produkcijai, izejvielām un pārtikai radītie eksporta zaudējumi Latvijai ir apmēram 140 miljoni eiro, bet zaudējumi piena ražotājiem – pārsniedz 50 miljoni eiro, informē Zemkopības ministrija (ZM).

Ministrija uzsver - tā kā Krievijas ieviestās sankcijas būs spēkā arī turpmāk (līdz 2016. gada 5. augustam), tad var prognozēt, ka eksporta samazinājums un tā radītie zaudējumi lauksaimniecības un piena produktu ražošanas nozarei būs vairākas reizes lielāki.

Līdz ar piena produktu importa aizliegumu piena pārstrādes uzņēmumos joprojām veidojas gatavās produkcijas pārpalikums, un tas uzņēmumiem liek samazināt piena iepirkuma cenu. Pēc Lauksaimniecības datu centra sniegtās informācijas, piena iepirkuma cena 2014.gada jūlijā bija 293 eiro/t un 2015.gada jūlijā – 210 eiro/t.

Lauksaimniecības datu centra veiktās operatīvās aptaujas rezultāti liecina, ka vidējā iepirkuma cena augustā varētu samazināties līdz 206 eiro/t – par 30,7% mazāk nekā iepriekšējā gada jūlija vidējā iepirkuma cena. Piena iepirkuma cena ir noslīdējusi zem piena ražošanas pašizmaksas, kas atbilstoši Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīcībā esošajiem un apkopotajiem datiem Latvijā vidēji ir 0,269 eiro/kg, norāda ZM.

Lai ganāmpulku īpašnieki, kas regulāri katru mēnesi pienu pārdod pārstrādei, neciestu vēl lielākus zaudējumus, ir nepieciešams tūlītējs finansiāls atbalsts, uzsver ministrija. Līdz ar to sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai,

Noteikumu projektā ir paredzēta ciltsdarbam nepieciešamā atbalsta maksājuma summa – 7,6 miljoni eiro, lai nodrošinātu piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu noteikšanas un izvērtēšanas pakalpojumu. Minēto atbalstu izmaksās 2015.gadā.

Tā kā atbalsts ir paredzēts primārajiem piena ražotājiem, noteikumu projektā ir noteikts atbalsttiesīgā ganāmpulka atlases kritērijs – ganāmpulka īpašnieks regulāri nodod pienu pārstrādei.

Pārraudzības gadā augstražīgos ganāmpulkos vidējais izslaukums no vienas piena šķirņu slaucamās govs sasniedz pat 13 276 kg, kas ir par 52,7% vairāk nekā vidējais izslaukums valstī – 6993 kilogrami, norāda ZM. Lai būtu ievērots taisnīguma princips, noteikumu projekta 3.punktā ir paredzēta ciltsdarba maksājuma diferenciācija – par govīm ar izslaukumu līdz 6999 kilogramiem, pirmpienēm un govīm ar vēl nenoteiktu produktivitāti ir paredzēts vienreizējs maksājums 50 eiro, bet par augstražīgām govīm – 60 vai 72 eiro.

Valsts atbalsts ļaus saglabāt ražošanas apjomu un nodrošinās augstvērtīgu piena šķirņu slaucamo govju saglabāšanu ganāmpulka ciltskodolā, norāda ZM.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra