AS Latvijas valsts meži (LVM) pārvalda un apsaimnieko 1,63 miljonus hektāru Latvijas valstij piederošās meža zemes, un LVM pārvaldīšanā esošajās zemes platībās ir arī ievērojamas teritorijas, kurās atrodami kūdras resursi. Šobrīd grūti pateikt, cik to ir, bet LVM eksperti ir sākuši šī jautājuma izpēti. piektdien raksta laikraksts Diena.

Runājot par kūdras ieguvi, LVM nekustamo īpašumu apsaimniekošanas vadītājs Austrumvidzemes mežsaimniecībā Inārs Dreimanis stāsta: «Sākot runāt par purvu, svarīgi izprast, kā tiks vērtēts šis dabas veidojums, jo nav atrodams vispārpieņemts vienots šī termina definējums. Katras zinātnes un nozares speciālisti uz purvu skatās no sava rakursa, izceļot vienu vai otru purvam raksturīgo pazīmi vai īpašību. Piemēram, purvu var identificēt gan ar tā pārmērīgo mitrumu, gan kūdras slāni un kūdras iegulu, gan arī ar purvam raksturīgo augu segu, tās īpatnībām un struktūru.» Purvu varētu nosaukt par kūdras purvu, ja tas saistīsies ar purva kūdras nogulumiem, to izmantošanas praktiskajiem apsvērumiem.

I. Dreimanis uzskata – kūdras resursu uzskaites datu aktualizācijai valstī nav tikusi pievērsta uzmanība, tieši tāpat kā jebkura cita veida derīgajam izraktenim, kaut gan tiek atzīts, ka kūdras resursi ir Latvijas ievērojamāko resursu vidū (arī kā vietējie energoresursi). Lielākoties tiekot operēts ar padomju laika uzskaites datiem; pamatinformāciju var atrast Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā.

LVM tiešā veidā neīsteno procesus, kas saistās ar kūdras ieguvi un produkcijas ražošanu, bet kā resursa turētājs platības iznomā kūdras ražošanas nozares uzņēmējiem, kas organizē pilnu kūdras ieguves un ražošanas ciklu: nepieciešamās dokumentācijas sakārtošanu, ieguves platību ierīkošanu, resursa ieguvi un teritoriju rekultivāciju pēc ieguves pabeigšanas.
Kopumā LVM apsaimniekotajās meža zemju platībās nedaudz vairāk par 13,5 tūkstošiem ha platībā kūdras ražošanas un pārstrādes uzņēmumi iegūst kūdru. Šīs platības apsaimnieko 36 kapitālsabiedrības, ar kurām LVM noslēgti ilgtermiņa līgumi.

Plašāk lasiet rakstā No purviem dodas pasaulē piektdienas, 29.maija laikrakstā Diena (6.lpp)!
 

Materiāls tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra