Šā gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 474,1 miljonu eiro, kas ir par 13 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, liecina uzņēmuma paziņojums Nasdaq Riga.

Pērn apgrozījums bija 543,1 miljons eiro. Latvenergo koncerna peļņa šogad sasniedza 61,7 miljonus eiro, kas ir vairāk nekā pirms gada, kad uzņēmums nopelnīja 42,3 miljonus eiro.

Latvenergo koncerna ieņēmumu samazinājumu noteica izmaiņas finanšu rezultātu uzskaites principos līdz ar AS Enerģijas publiskais tirgotājs darbības uzsākšanu no 2014. gada 1. aprīļa, tādējādi peļņas vai zaudējumu aprēķinā netiek atspoguļoti norēķini par obligāto iepirkumu. Savukārt peļņas rādītāju uzlabošanos ietekmēja elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām Latvijā no 2015. gada 1. janvāra. Līdz tam AS Latvenergo nodrošināja mājsaimniecību apgādi par regulētiem tarifiem, kas bija zemāki par tirgus cenu. Pagājušā gada pirmajā pusgadā negūtie ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas par regulētu tarifu Latvijā bija 21,1 miljons eiro.

Latvenergo koncerna tirgus daļa ir aptuveni 1/3 no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus. Savukārt klientu skaits Lietuvā un Igaunijā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir palielināts par 9%. Kopumā Baltijas valstīs ir pārdoti 3934 GWh elektroenerģijas. Lietuvā un Igaunijā pārdotās elektroenerģijas apjoms sasniedz 1250 GWh, kas ir uz pusi vairāk nekā konkurējošie elektroenerģijas tirgotāji pārdevuši Latvijā.

Latvenergo koncerns šogad savās ražotnēs ir saražojis 1931 GWh elektroenerģijas un 1395 GWh siltumenerģijas. Par 7%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir pieaudzis elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas hidroelektrostacijās (HES), sasniedzot 1461 GWh. Savukārt Rīgas termoelektrocentrālēs (TEC) elektroenerģijas izstrāde bija par 271 GWh mazāka nekā iepriekšējā gada sešos mēnešos un sasniedza 443 GWh. Elektroenerģijas izstrādes samazinājumu galvenokārt noteica elektroenerģijas cenu samazinājums. Rīgas TEC strādāja tirgus konjunktūrā, efektīvi plānojot darba režīmus un kurināmā izmantošanu.

Kopējais investīciju apjoms šā gada sešos mēnešos ir par 23% lielāks nekā 2014. gada sešos mēnešos un sasniedz 79,3 miljonus eiro. No kopējām investīcijām 61% jeb 48,6 miljoni eiro ir veiktas tīklu sadales un pārvades aktīvos, tādējādi sekmējot tīkla pakalpojuma kvalitātes, tehnisko rādītāju un drošuma uzlabošanos. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā veiktas investīcijas 18,3 miljonu eiro apmērā. Tāpat būtiski ir pieminēt, ka 2015. gada maijā ir noslēgts līgums ar Eiropas Komisijas Inovāciju un tīklu izpildaģentūru par pārvades tīklu projekta Kurzemes loks noslēdzošā posmaVentspils–Tume–Rīga ES līdzfinansējuma piesaisti 45% apmērā no projekta izbūves izmaksām.

Aizņemtā kapitāla piesaistes plāna ietvaros un Latvenergo koncerna finanšu piesaistes avotu diversifikācijas nolūkos 2015. gada 10. jūnijā AS Latvenergo emitēja zaļās obligācijas 75 miljonu eiro apmērā. Emisija veikta otrās obligāciju emisijas programmas ietvaros, tās kopējais apmērs paredzēts līdz 100 miljoniem eiro.
Piesaistītie līdzekļi tiek ieguldīti videi draudzīgos projektos.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra