Lai pārrunātu sadarbību un vienotos par savstarpējās informācijas apmaiņu lašu un taimiņu dabiskā nārsta aizsardzības pasākumu laikā, Valsts vides dienestā (VVD) pulcējās personas, kas iesaistītas zivju resursu aizsardzībā, informē VVD.

VVD no 1. oktobra līdz novembra beigām koordinēs visu iesaistīto pušu organizētos reidus, kuru laikā tiks sargāta dabisko lašu un taimiņu populācija.

Koordinējot visu iesaistīto organizāciju darbības dabiskā nārsta laikā, VVD cer uzlabot informācijas apmaiņu par maluzvejnieku darbības vietām un nelegālajiem zivju ieguves rīkiem. Tādējādi uzlabosies reidu efektivitāte lašupēs un tiks notverts vairāk nelegālo darboņu.

Galvenā uzmanība tiks pievērsta savvaļas lašu nārsta vietām Gaujā, Salacā, Ventā un to baseina upēs. Sargājot lašupes, VVD palielinās inspekciju skaitu reģionos. Arī iedzīvotāji ir aicināti aktīvi ziņot nelegālu zivju ieguvi.

Pēc speciālistu aplēsēm Latvijas upēs dzīvo tikai ap 10 – 15% savvaļas nārsta lašu, pārējie ir zivjaudzētavās audzētie un ielaistie laši. Iznīcinot savvaļas lašu populāciju, tos vairs nebūs iespējams atjaunot. Lašu genofonds ir ļoti bagāts un daudzveidīgs, izveidojies ilgā evolūcijas procesā, un pielāgoties spējīgs.

2013. un 2014. gadā VVD īstenoto lašu sugas zivju (lašu un taimiņu) aizsardzības pasākumu statistika oktobra un novembra mēnešos liecina, ka, salīdzinājumā ar 2013. gadu, pērn samazinājies makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumu skaits, taču zaudējumi videi par lašu un taimiņu ieguvi to dabiskā nārsta laikā palielinājušies teju divkārt – no 17 681 eiro (2013. g.) līdz 30 578 eiro (2014. g.).

Tāpat divu gadu laikā turpina augt izņemto un konfiscēto zvejas un makšķerēšanas rīku skaits, kas pielietos tieši lašu un taimiņu ķeršanai. 2013. gada oktobrī un novembrī izņemti 692 makšķerēšanas un zvejas rīki, no tiem konfiscēti 527, savukārt 2014. gadā šajā pašā laika posmā izņemti 764, bet konfiscēti 657 makšķerēšanas un zvejas rīki.

VVD informē: lašu un taimiņu ieguves lieguma laiks ir no 1. oktobra līdz 30. novembrim, izņemot Daugavu un Buļļupi, kur to populāciju veido no zivjaudzētavām ielaistie laši un taimiņi, kā arī licencētās makšķerēšanas vietas, kur šo zivju ieguve ir atļauta, iegādājoties licenci. Zivju resursiem nodarītā zaudējuma apmērs par vienu nelikumīgi noķertu lasi ir 715 eiro, kas tiek piemērots papildus sodam par makšķerēšanas un zvejas notiekumu pārkāpumiem. 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra