Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC) lauksaimniecības pamatus tālmācībā šobrīd apgūst rekordliels interesentu skaits – vairāk nekā 400, informē LLKC pārstāvji.

Pēdējo divu nedēļu laikā 170 stundu mācību programmai pieteikušies vairāk nekā 150 interesentu.

Lielā interese par lauksaimniecības pamatu apguvi lielā mērā saistīta ar nesen Eiropas Komisijā apstiprinātā Lauku attīstības plāna nosacījumiem, kas paredz noteiktās programmās atbalstu piešķirt tiem pretendentiem, kuri apguvuši lauksaimniecības pamatzināšanas. Lai veicinātu lauksaimniecības izglītības pieejamību, LLKC īsteno akreditētas profesionālās pilnveides izglītības programmu Lauksaimniecības pamati 170 stundas pēc tālmācības principiem. Sadarbībā ar 26 LLKC konsultāciju birojiem, eksāmenu komisijas un klātienes konsultācijas tiek rīkotas reģionos, lai samazinātu izmaksas klausītājiem līdz minimumam.

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis skaidro, ka lauksaimniecibas pamatzināšanas LLKC apgūst ne tikai lauku cilvēki, bet arī pilsētnieki. Tie ir gan jaunieši, gan cilvēki brieduma gados, kam jau ir savs stabils bizness ar lauksaimniecību nesaistītā jomā. Cilvēki aizvien vairāk saprot, ka bez elementārām zināšanām lauksaimniecībā strādāt laukos nevar, jo kļūdas nezināšanas dēļ maksā bargu naudu, viņš piebilst.

Iegūtā minimālā izglītība (160 stundas) kā nosacījums projektu sagatavotājiem tiek plānota aktivitātē Ieguldījumi materiālajos aktīvos (līdz šim zināma kā lauku saimniecību modernizācijas programma). Lauksaimniecības pamatzināšanas atbalsta pretendentiem, kuri nav sasnieguši 40 gadu vecumu, ļaus saņemt par 10% lielāku ES atbalstu iesniegtajam projektam. Lauksaimniecības zināšanas nepieciešamas arī, lai pretendētu uz ES līdzfinansējumu aktivitātē Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības.

Arī bioloģiskās saimniekošanas atbalsta saņemšanai saskaņā ar Lauku attīstības programmu jāapgūst vismaz 160 stundu mācību programma bioloģiskajā lauksaimniecībā. LLKC piedāvā zināšanas apgūt akreditētā programmā Bioloģiskā lauksaimniecība180 stundās. Arī šīs zināšanas iespējams apgūt tālmācības sistēmā pēc principa: teorija – tālmācībā, prakse – saimniecībās.

LLKC ir mācību iestāde, kas vidēji gadā apkalpo 5000 klientus visā Latvijā. Lielāko daļu klientu apmeklē dažādus kursus un seminārus, kas nav garāki par trīs dienām, bet ar praktisku ievirzi un mērķi veicināt ražošanas efektivitāti. Lielākoties tie ir bezmaksas pasākumi, kas tiek finansēti no ES fondu un Valsts Lauku tīkla līdzekļiem.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra