Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji tikušies ar ekonomikas ministri Danu Reiznieci - Ozolu, lai diskutētu par aktuālākajiem jautājumiem enerģētikas jomā, kas tieši attiecas gan uz lauksaimniecībā nodarbinātajiem, gan visas sabiedrības interesēm, informē LOSP.

Sarunas laikā tika diskutēts par jautājumiem, kas attiecas uz enerģētikas nozares problēmu risināšanu – neatrisināto jautājumu par elektroenerģijas tarifu samazināšanu, OIK nesamērīgajām likmēm, par ko maksā jebkurš elektroenerģijas patērētājs, kā arī Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam projektu.

Tagad prioritāšu saraksta augšgalā ir atrisināt OIK, Latvenergo, Eiropas Savienības (ES) fondu ieguldījumu materiālajos aktīvos jautājumus, lai samazinātu elektroenerģijas gala izmaksas pārstrādes uzņēmumiem un atbalstītu energoefektīvas vietējās tehnoloģijas un materiālu ražošanu, norāda LOSP.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas attiecas uz Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam un tajās iezīmētajiem instrumentiem - valsts atbalsta un attīstības stratēģiju lauksaimniekiem enerģētikas attīstībā. Lauksaimnieki uzsver, ka saimniecības var būt enerģijas ieguvēji patēriņam no lokāliem atjaunojamajiem enerģijas resursiem (AER). LOSP uzskata un arī ES enerģētikas sektora pārskati pierāda, ka Latvija ir viena no bagātākajām ES valstīm AER pieejamībā un daudzveidībā, līdz ar to pastāvam uz to, ka ir jāpievērš uzmanība un valsts atbalsts arī saules, vēja un biomasas enerģijas lokālai izmantošanai mājsaimniecībās.

LOSP dalīborganizācijas Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas valdes priekšsēdētājs Guntis Vilnītis: «Projektā Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam un Energoefektivitātes likumprojektā nav pietiekami izvērtēti vairāki lauksaimniekiem nozīmīgi enerģētikas aspekti. Projektā šobrīd nav paredzēti atbilstoši valsts atbalsta instrumenti lauksaimniekiem enerģētikas attīstībā. Projektā atbalsta instrumenti novirzīti vienam šauram pasākumam – ēku energoefektivitātei pilsētās, kaut lauksaimnieki arī spēj dot savu ieguldījumu mērķu sasniegšanā kā enerģijas ieguvēji patēriņam no lokāliem atjaunojamiem enerģijas resursiem. LOSP aicina izvērtēt lokālo pieslēgumu ieguvumus un iespējamos valsts atbalsta instrumentus, kas ilgtermiņā dotu vairākus būtiskus ieguvumus, kā veicinātu tautsaimniecības energoneatkarību, AER ģeneratoru uzstādīšana un apkalpošana radītu jaunas darbavietas laukos, ilgtermiņā samazinātos lauku iedzīvotāju izdevumi un palielinātos labklājība. Laika periodā līdz 2017.gadam ir, jābeidz subsidēt AER, ko ražo no fosilā (dabas gāze) kurināmā. Tas samazinātu obligātā iepirkuma komponenti (OIK) vismaz par 50%, tāpat Daugavas HES kaskādei ir jāstrādā sabiedrības labklājības uzlabošanas interesēs, bet nevis lai vairotu ārvalstu pensiju fondu turību. »

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: «Attiecībā par elektroenerģijas nepamatoto tarifu kāpumu - LOSP enerģētikas jautājumu eksperti atgādina, ka lētās pašražotās atjaunojamās elektroenerģijas cena nepamatoti tiek palielināta, jo AS Sadales tīkls elektrosadales cena pašreiz vien jau ir vismaz 2 reizes lielāka par elektroenerģijas ražošanas pašizmaksu plus vēl OIK, pievienotās vērtības nodokli (PVN) un citas papildus izmaksas to rada jau gandrīz nekonkurētspējīgu, pat ja to izmanto pamatā savām vajadzībām. Tāpēc sarunas laikā aicinājām Ekonomikas ministrijas atbildīgās amatpersonas izstrādāt nosacījumus, kas būtu pieņemami visām ieinteresētām pusēm par pašražotās enerģijas ražošanu, sadali (pārvadi) līdz patēriņa vietai, maksu, ja tāda nepieciešama par bāzes jaudas izmantošanu un elektroenerģijas iepirkumu visiem uz savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem.»

Ekonomikas ministrei tikšanās reizē aktualizēts arī jautājums, ka atbilstoši ES normatīviem aktiem biogāze, kur kā izejviela tiek izmantota kukurūza, nedrīkst būt pieskaitāma pie atjaunojamiem energoresursiem un nav atbalstāma ne ar vienu no atjaunojamiem energoresursiem paredzētiem atbalsta mehānismiem (ES investīcijas par uzstādīto jaudu un subsīdijas par saražoto enerģiju). Līdz ar to līdz šim Latvijā nepamatoti tiek paaugstināta arī OIK komponente, šis ES nosacījums ļoti būtiski šo slogu samazinās visai tautsaimniecībai un iedzīvotājiem.

LOSP dalīborganizācijas, Latvijas Zemnieku federācijas valdes loceklis Agris Veide: «Pastāvam uz to, ka lēmumiem, kas iespaido tautsaimniecību, ir jābūt pieņemtiem uz reālas analīzes bāzes, izvērtējot ne tikai ietekmi uz valsts budžetu, bet arī uz Latvijas tautsaimniecību. Uzsveram, ka jāveido ekonomiski aktīvi un apdzīvoti lauki un to lielā mērā nodrošina mazās un vidējās saimniecības. Dotajā brīdī mums nav garantijas, ka elektrības tarifi nepieaugs, pretējā gadījumā saimniecības nespēs vairs atmaksāt lielos elektrības rēķinus un vēl ņemot vētrā, ka arī atbalsta maksājumi samazināsies, var veidoties situācija, ka zemnieku saimniecības nespēs segt savus izdevumus un turpināt ražošanu. »
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra